Meer dan veertig procent van de        bermen is onveilig

Meer dan veertig procent van de        bermen is onveilig

DEN HAAG (MEDIAWATCH) Een groot deel van de bermen langs onze wegen is onveilig. Dat blijkt uit een nieuwe rapportage van Rijkswaterstaat die door minister Visser (Infrastructuur) naar de Tweede Kamer is gestuurd, meldt het AD. Bermen veiliger maken, kan ieder jaar talloze verkeersdoden schelen, stellen experts in de krant.

Het is voor het eerst dat Rijkswaterstaat de veiligheid van bermen langs het wegennet in kaart heeft gebracht. "Uit een uitgebreide inventarisatie van alle risicovolle situaties blijkt dat 42 procent van de autosnelwegen en 44 procent van de niet-autosnelwegen (N-wegen, red.) nog niet voldoet aan de laatste inzichten voor een veilige berminrichting", citeert het AD uit de rapportage Staat van de Infrastructuur.

Een veilige berm moet volgens de richtlijnen vrij van bomen, struiken en andere obstakels zijn.