Afbeelding
Renger Kas

[DOORLOPER 

[DOORLOPER 


Horizontaal: 1 absorptie - talent - Business Software Alliance (afk.), buit (bargoens) - denkbeeldig - darmspoeling, taal - voormalige rivierduin - trichloorethyleen (afk.) - mannetjesbij, Griekse letter - ongerechtigheid - kasmiddelen, wringing - kwinkslag - melkzeef, schaats (Eng.) - beginner - deel van een gasstel, tussenstuk - ei - gebeurtenis - tijdvak, niet gesloten - tafelbediende - waskuip - tegen, fiets (Eng.) - Indonesisch gerecht - telwoord - heks, 10 vluchtige delfstof - keukenartikel - hostiepapier, 11 koperkleurig deel op een creditkaart - geheel vervuld van - reclamezin - Romeinse groet, 12 pil - oproer - bedachte taal - luchtvaartmaatschappij, 13 bijenhouder - record (afk.) - schaap - struisvogel, 14 vreemde taal - optreden - Nomen Nescio (afk.) - elektro-encefalogram (afk.), 15 strijd - broodgerecht - notitieboek.
Verticaal: 1 voegwoord - armoedige straat - bezit, kolk - herkauwer - uitroep - magister, ontkenning - zegswijze - pier - zendgemachtigde, vulkaan in Italië - onder invloed van drugs - ruimte tussen bouwwerken, roeping - roofdier - graan, Insuline-afhankelijke diabetes (afk.) - spijskaart - job - drietal, Grieks voorvoegsel - het ‘ik’ - door middel van - spanning, plaats in Vlaanderen - stuurinrichting - dopingproduct - reëel, nachthagedis - Belgische onderneming - gehalte, 10 zangstem - wier - jeugdpuistjes - staat in de VS, 11 contact, 12 enkele - prestige - dorp bij Apeldoorn, 13 dringend verzoek - plaats in Limburg - klodder - onbepaald voornaamwoord, 14 nauw - Russisch ruimtestation - dicht - hoogwater, 15 aan de aarde gebonden - middel - aanduiding van grootheid.