Jolijn Laurijsen.
Jolijn Laurijsen. Arjen Gerritsma
Baandichtbij.nl

Veel vacatures bij PCOGV: samen de doorgaande leerlijn volgen

Onderwijs

BARNEVELD De Protestants Christelijke Organisatie voor Opvang en Onderwijs in de Gelderse Vallei (PCOGV) is volop in beweging. Zoveel dat er op dit moment uiteenlopende vacatures openstaan. PCOGV biedt opvang en onderwijs aan 15 kindcentra in de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Woudenberg. Joke Bosch (leerkracht groep 1) en Jolijn Laurijsen (pedagogisch medewerker) van kindcentrum Oranje Nassau vertellen wat ze doen.

Joke: ,,Naast mijn werk als leerkracht houd ik me ook bezig met het ontwikkelen en beschrijven van een doorgaande (leer)lijn voor de 0 tot 7-jarigen. Daarmee zijn we als onderbouwteam samen bezig, maar via het ‘Expeditietraject’ dat PCOGV heeft uitgezet, krijg ik extra input hiervoor in de vorm van colleges en intervisie. Een leuk en boeiend taakaccent binnen mijn werk bij kindcentrum Oranje Nassau. Binnen ons onderbouwteam gaan we onderzoeken hoe we het onderwijs aan peuters en kleuters beter op elkaar kunnen laten aansluiten.”

WENNEN Ze noemt een voorbeeld: ,,Af en toe krijg ik een peuter van de speelzaal even bij mij in de groep op bezoek. Om te wennen, te proeven. Soms zijn kinderen onzeker en moeten ze even de drempel over als ze een volgende stap maken binnen Oranje Nassau. Zo zijn we dus breed bezig om met elkaar samen te werken.”

LEREN Joke krijgt hiervoor alle support: ,,PCOGV stimuleert ons onszelf hierin te scholen en kennis te delen tijdens intervisiebijeenkomsten met collega’s van andere locaties. Ik werk hier nu vijf jaar en heb me hier vanaf het begin thuis gevoeld; het gebouw is fijn om in te werken, de sfeer is goed en mijn collega’s zijn heel collegiaal.”

CURSUS VVE Ook pedagogisch medewerker Jolijn Laurijsen is blij met haar rol bij Oranje Nassau: ,,Ik werk bij de peuteropvang en de BSO. Om mijn kennis verder te verhogen kreeg ik de mogelijkheid om de cursus Voor- en Vroegschoolse Educatie te volgen en ben daarvoor ook geslaagd. Op die manier heb ik veel meer inzicht in VVE. Wat betekent dit voor onze peuters? Wat kunnen we ze bieden? Hoe helpen we de kinderen hun zelfredzaamheid te verhogen? Het kind mee aan de hand nemen zich verder te ontwikkelen, dat is het leuke aspect van mijn werk hier. Bovendien sluit het ook mooi aan op de doorgaande (leer)lijn: Hoe sluiten we thema’s op elkaar aan, van peuteropvang naar de basisschool.”

Wil jij ook graag werken voor PCOGV? Ga dan naar de speciale vacaturewebsite