RIVM: 'Luchtkwaliteit              zal verder verbeteren'

RIVM: 'Luchtkwaliteit              zal verder verbeteren'

BILTHOVEN (ANP) De concentraties stikstofdioxide langs Nederlandse wegen vielen in coronajaar 2020 voor het eerst binnen de Europese normen, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hoewel de afname van de luchtvervuiling voor een deel te danken was aan de coronamaatregelen, verwacht het instituut dat de verbetering de komende jaren verder zal doorzetten.


Door de coronamaatregelen remde de economie af en werd het rustiger op de wegen. Het effect daarvan ziet het RIVM ook in de hoeveelheid fijnstof die in de lucht terechtkwam. Die voldoet nog niet overal aan de Europese grenswaarden, maar wel op de meeste plekken.

De corona-effecten zijn hoogstwaarschijnlijk maar tijdelijk. Toch ziet het RIVM ook los daarvan een stijgende lijn. De verwachting is dat verkeer, industrie en veehouderijen minder stikstofdioxide en fijnstof zullen gaan uitstoten. "Nieuwe auto's zijn steeds schoner, of ze zijn elektrisch. Ook komen er steeds meer ‘lage-emissiezones' in steden", legt het instituut uit. In dergelijke zones mogen alleen relatief schone auto's rijden, of zelfs alleen voertuigen die helemaal geen vervuilende stoffen uitstoten. In de praktijk mogen dan alleen nog elektrische voertuigen en voertuigen die op waterstof rijden erin. 

Het RIVM benadrukt dat luchtvervuiling schadelijk is voor de gezondheid. Volgens berekeningen van het Europees Milieuagentschap overlijden in Nederland jaarlijks zo'n 11.000 personen vroegtijdig door fijnstof en stikstofdioxide.