Kabinet wil begin maken met realisatie twee kerncentrales

Kabinet wil begin maken met realisatie twee kerncentrales

DEN HAAG (ANP) Als het aan de nieuwe regering ligt worden er in Nederland twee nieuwe kerncentrales neergezet. In het coalitieakkoord meldden de partijen dat in de komende jaren een begin moet worden gemaakt met de voorbereiding voor de bouw van de centrales. De al bestaande kerncentrale in Borssele blijft in eerste instantie langer open.

Volgens de opstellers van het coalitieakkoord kan kernenergie een aanvulling zijn op zonne- en windenergie en geothermie. Ook kunnen de centrales ingezet worden voor de productie van waterstof. Door kerncentrales neer te zetten wordt Nederland qua energie ook minder afhankelijk van de import van gas.

De nieuwe regering zal partijen die willen inschrijven op de realisatie van de centrales bijstaan. Waar de regels dat toestaan zal dat ook betekenen dat het kabinet de bouw financieel zal ondersteunen.