LTO: 'Lat voor reductie van stikstof onhaalbaar hoog'

LTO: 'Lat voor reductie van stikstof onhaalbaar hoog'

DEN HAAG (ANP) Het nieuwe kabinet legt de lat voor stikstofreductie "onhaalbaar hoog". Dat zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland over de coalitieplannen. 


Volgens Van der Tak is sprake van een verdubbeling van de reductie van het eerder vastgelegde doel. Hij waarschuwt ook dat de nieuwe plannen tot "grote teleurstellingen" zullen leiden. Daarbij ontbreekt het aan een economische doorrekening. Dan rest vooral de vraag of er voor boeren nog wel wat te verdienen valt, stelt LTO. In het coalitieakkoord reppen VVD, D66, CDA en ChristenUnie van het versnellen van de doelstellingen in de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering. De doelen die voor 2035 golden, moeten volgens de nieuwe afspraken tegen 2030 zijn gerealiseerd.