'Bevolkingsgroei sterker dan gedacht'

'Bevolkingsgroei sterker dan gedacht'

DEN HAAG (ANP) Onderzoekers van het statistiekbureau CBS verwachten dat de bevolking de komende jaren tijdelijk meer groeit dan eerder gedacht. Dat komt vooral omdat sinds de eerste helft van dit jaar meer kinderen worden geboren, vermoedelijk vanwege corona.


In 2025 telt Nederland naar verwachting bijna 18 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 100.000 meer dan de verwachting die de statistici vorig jaar uitspraken.

Elk jaar rekent het CBS door hoeveel de bevolking naar verwachting groeit door te kijken naar trends in migratie, sterftegevallen en geboortes. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het CBS de eerdere voorspelling heeft aangepast.

De onderzoekers hadden eerder verwacht dat het aantal geboortes pas in 2023 en 2024 zou oplopen. Zij dachten dat tegen die tijd de ontwikkeling dat vrouwen steeds later moeder worden, zou stoppen. Volgens CBS-socioloog Tanja Traag lijkt het erop dat die omslag mede door corona wat vroeger komt.


THUISWERKEN De diepere oorzaken zijn niet onderzocht, maar er zijn wel vermoedens. "Mensen vonden het om allerlei redenen een goed moment om aan kinderen te beginnen", verwacht Traag. Die noemt onder meer dat het vele thuiswerken het praktischer heeft gemaakt om werk te combineren met privé. "Misschien zijn mensen zich ook meer gaan richten op hun gezin, in plaats van op de wijde wereld", vult de socioloog aan.

De pandemie heeft er ook voor gezorgd dat in 2020 en 2021 meer mensen zijn overleden. CBS gaat er vanuit dat dit een tijdelijke ontwikkeling is die weinig effect heeft op de bevolkingsgroei op de lange termijn. Door de vele reisbeperkingen kwamen minder migranten het land binnen. Tegelijk verhuisden minder mensen naar het buitenland. Daardoor is de bijdrage van migratie aan de bevolkingsgroei per saldo weinig veranderd. De onderzoekers verwachten dat deze ontwikkeling eveneens tijdelijk zal zijn.

De statistici hebben voor het eerst in drie jaar hun verwachtingen van het aantal huishoudens bijgesteld. Zij denken dat in 2038 de grens van 9 miljoen huishoudens zal worden bereikt. Dat is hoger dan de vorige prognose. Dat komt voornamelijk door de migratiegolf in het afgelopen decennium. Het was al te verwachten dat het aantal huishoudens hierdoor hoger uit zal pakken, maar dat is nu voor het eerst doorgerekend.