De locatie waar Meta, het moederbedrijf van Facebook, Whatsapp, Instagram en Messenger, een datacenter wil bouwen in de gemeente Zeewolde.
De locatie waar Meta, het moederbedrijf van Facebook, Whatsapp, Instagram en Messenger, een datacenter wil bouwen in de gemeente Zeewolde. ANP / Sem van der Wal

'Grootste datacentrum op komst'

Zeewolde beslist vanavond over omstreden plan

ZEEWOLDE (ANP) De gemeenteraad van Zeewolde in Flevoland beslist donderdagavond over de komst van een zeer groot datacentrum. Dat zou het grootste worden van Nederland en is bestemd voor Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook. De afgelopen tijd was vanuit verschillende hoeken kritiek op de plannen van de gemeente.


Zo klaagden raadsleden in de media dat informatie voor hen was achtergehouden. Burgemeester en wethouders zouden in het geheim hebben gewerkt aan de komst van het datacentrum. Ook kwam de vraag naar boven of het wel aan de lokale politiek is over dit soort grote onderwerpen besluiten te nemen. In het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord staat daarover dat "de landelijke regie en de toelatingscriteria bij de vergunningverlening" voor zulke grote datacentra worden aangescherpt.

Verder ontbrak het aan duidelijke plannen van het datacentrum voor duurzaamheid en het gebruik van restwarmte, zo oordeelde de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) in april. Het Rijksvastgoedbedrijf, dat een deel van de benodigde grond bezit, stelde daarop aanvullende duurzaamheidseisen aan eventuele verkoop. De overheidsdienst verkoopt de grond overigens niet direct aan het bedrijf van Mark Zuckerberg, maar aan de gemeente, die daarop kan doorverkopen aan Meta.

De raad stemt donderdagavond of zij het bestemmingsplan voor de beoogde locatie wil wijzigen, om zo de komst van het datacentrum mogelijk te maken. Of Meta ook de benodigde grond kan kopen, wordt later bepaald. Burgercoƶperatie Land van Ons maakte vorige week bekend ook geĆÆnteresseerd te zijn in de grond, om daar aan duurzame landbouw te gaan doen en tegelijk de plannen te dwarsbomen.


REGELS AANGESCHERPT De regels voor de vestiging van grote datacentra in ons land worden aangescherpt. Volgens de coalitiepartijen leggen deze ondernemingen "een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde."