Afbeelding
VAN BOKHORST ARCHITECTEN BNA

Definitief ontwerp van gemeentehuis: zo gaat het gebouw eruit zien

Politiek

NIJKERK Op 14 december heeft het college van de gemeente Nijkerk het definitief ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis aangeboden aan de gemeenteraad. Om het voormalige kantoor van de Rabobank geschikt te maken voor het gebruik als gemeentehuis wordt de gemeenteraad van Nijkerk om een krediet gevraagd van 4.632.000 euro. Daarnaast is nog 1.537.000 euro nodig als budget voor eenmalige kosten.

De bedragen vallen binnen het budget waarover eerder is gesproken. In de eerste plannen lagen de kosten hoger, maar daarmee ging de gemeenteraad niet akkoord. Er werden bezuinigingen geëist. Aan die wens komt het college van burgemeester en wethouders nu definitief tegemoet.

GASTVRIJHEID Volgens wethouder Wim Oosterwijk kan in bijvoorbeeld de ontvangsthal zowel gastvrijheid als veiligheid aan bezoekers en medewerkers worden geboden en bevat het publiek toegankelijke gedeelte ook plekken voor gesprekken die meer privacy nodig hebben. Ook zijn er optimale vergaderruimten in het plan opgenomen. Het vergadercentrum komt op de eerste verdieping.

2023 Binnen de beschikbare financiële ruimte van de gemeente kan een compleet gemeentehuis worden gerealiseerd, zo is de mening van de wethouder. Hij verwacht dat het complex aan de Van ’t Hoffstraat in het eerste kwartaal van 2023 in gebruik kan worden genomen. Enige onzekerheid bestaat nog over het vinden van een partij die ook snel met de renovatie aan de slag kan, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Hoewel het gaat om een Europese aanbesteding hoopt de wethouder toch dat zich onder de inschrijvers partijen uit de regio bevinden. ,,Maar dat mogen we niet als eis stellen.”

In het voorstel is geen uitbreiding van 85 vierkante meter op de begane grond opgenomen, waardoor alleen al een aanzienlijke besparing wordt gedaan. Het college vindt dat met het voorstel wordt voorzien in een nieuw gemeentehuis dat aangepast is aan de tijd en duurzaam en toekomstbestendig is.


Foto: VAN BOKHORST ARCHITECTEN BNA.

SCHETSONTWERP In januari 2020 is gestart met het opstellen van een projectplan en programma van eisen (PvE). In de tweede helft van 2020 kreeg het ruimtelijk en functioneel programma van eisen verder vorm. De impact van corona, de benodigde ICT voorzieningen en de manier waarop de gemeente de dienstverlening aan de inwoners wil organiseren kreeg ook een plek in de plannen. Dit resulteerde in een eerste schetsontwerp dat in maart van dit jaar is besproken met de gemeenteraad.

Het schetsontwerp vormde de onderlegger voor het uit te werken voorlopig ontwerp. In september 2021 is de raad(commissie) geconsulteerd over de verschillende varianten en keuzemogelijkheden van het voorlopig ontwerp. Op basis van de toen gemaakte keuzes is het nu voorliggende definitief ontwerp gemaakt.

MEER TIJD Een aantal zaken heeft meer tijd ingenomen dan oorspronkelijk was voorzien in de planning. Dit geldt onder meer voor de pas op de plaats in verband met de coronapandemie en de inzichten die daardoor zijn opgedaan. Ook de versoberingsvraag vanuit de gemeenteraad is meegenomen. 

VERBOUWING De start van de verbouwing van het nieuwe gemeentehuis is nu voorzien in het tweede kwartaal van 2022 en de verhuizing in 2023. Naar verwachting ligt het voorstel voor het definitief ontwerp eind januari ter besluitvorming in de gemeenteraad.