Extra inzet op opvang vluchtelingen

Woningstichting wijst sneller huizen toe aan statushouders

Wouter van Dijk

BARNEVELD Om de huidige landelijke druk op de noodopvang van asielzoekers iets te verlichten, gaat de gemeente Barneveld in samenwerking met Woningstichting Barneveld vervroegd vluchtelingen met een verblijfsstatus huisvesten in deze gemeente. Plannen voor een Barneveldse noodopvang zijn er vooralsnog niet.

Dat meldt gemeentewoordvoerder Michiel van Werven. ,,De bedoeling is dat we de komende maanden veel sneller dan normaal statushouders een plek in Barneveld willen geven. Dat bevordert de doorstroming in de AZC's, waardoor daar weer extra ruimte vrijkomt.''

Dit Barneveldse beleid is volgens Van Werven kortgesloten in overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Woningstichting Barneveld. Woordvoerder Henk Jan Kamerbeek van het COA bevestigt de Barneveldse inzet. ,,Hier zijn we uiteraard blij mee'', laat hij weten. Het COA vraagt momenteel alle gemeenten in Nederland naar mogelijkheden om de druk op de opvang van asielzoekers te verlichten. Er komen nu vooral meer vluchtelingen uit Afghanistan en Syriƫ.''

Hoeveel huizen van de woningstichting de komende maanden beschikbaar komen voor statushouders, is nog lastig aan te geven, zegt directeur Marieta Peek. ,,In ieder geval is de doelstelling dat we maximaal 25 procent van alle jaarlijks vrijkomende woningen beschikbaar stellen voor bijzondere doelgroepen, zoals statushouders. In absolute aantallen zijn dat ongeveer zeventig woningen per jaar. Dat aantal vinden we acceptabel. Meer wordt lastig, omdat dan ook de druk op andere, reguliere, woningzoekenden wordt verzwaard.''

Aanvullend in de gemeente Barneveld een opvanglocatie voor asielzoekers realiseren, is wat Peek betreft aan de gemeente. Eind oktober gaf de gemeente in deze krant nog aan noodopvang voor asielzoekers wel serieus te willen bespreken met het COA. ,,Want deze opvang getuigt van verantwoordelijkheid en solidariteit.'' Uitgangspunt was op dat moment op zoek te gaan naar een extra opvanglocatie, die niet ten koste gaat van de huidige woningvoorraad. Zo'n extra plek is er dus vooralsnog niet in Barneveld.