Marianne Krens en Cees Vonk kijken toe als Jaap van Donselaar het symbool van Burgerinitiatief, de vlag Scherpenzeel Zelfstandig, van zijn gevel haalt.
Marianne Krens en Cees Vonk kijken toe als Jaap van Donselaar het symbool van Burgerinitiatief, de vlag Scherpenzeel Zelfstandig, van zijn gevel haalt. Margreet Hendriks

'Onze klus is geklaard’


Het had voor ons en iedereen die ons gesteund heeft, zo mooi moeten zijn op 7 oktober 2021. Maar het chagrijn over wat de commissaris, direct na het bekend worden van besluit van de minister over onze zelfstandigheid, heeft uitgehaald met Eppie Klein, heeft een behoorlijke domper gezet op onze stemming’’, vertelt Cees Vonk. Van Donselaar en Krens sluiten zich hierbij van harte aan. ,,Dit heeft Klein niet verdiend. Wat ons nog het meeste dwars zit in het verhaal, is dat Klein door Berends wordt neergezet als een waarnemend burgemeester die partij heeft gekozen in de strijd die werd gevoerd voor de zelfstandigheid van de gemeente. Wij hebben meerdere keren een gesprek met hem gevoerd, waarin wij onze zorgen hebben geuit over de manier waarop de provincie haar zin probeerde door te drijven. Nooit heeft hij zich laten verleiden om zijn persoonlijke voorkeur uit te spreken. En geloof me, we hebben het heel wat keren geprobeerd’’, zegt Van Donselaar.


VERBIJSTEREND Het ontslag van Klein was voor het burgerinitiatief aanleiding om, na het 'verlossende nieuws' over de zelfstandigheid van de gemeente, nog even door te gaan en een petitie te starten voor eerherstel van Eppie Klein en het verzoek voor het instellen van een onderzoek naar de bestuurscultuur van de provincie Gelderland. ,,Ook dat laatste is zo verschrikkelijk nodig’’, vinden Van Donselaar, Vonk en Krens, die hiervoor ook op eerdere momenten al verzoeken indienden bij Provinciale Staten, de minister en zelfs de Ombudsman. ,,De manier waarop Gedeputeerde Staten (GS) alles, maar dan ook alles terzijde schoven wat niet in hun fusie-straatje paste, was werkelijk verbijsterend. Dit zijn regenten die vanuit hun ivoren toren in Arnhem denken het voor iedereen beter te weten’’, concludeert Jaap van Donselaar.


MACHTSPOLITIEK Hij heeft meerdere keren ingesproken bij het provinciebestuur om het standpunt van burgerinitiatief naar voren te brengen. ,,Dat er in de provincie machtspolitiek wordt bedreven, zag je ook aan de manier waarop GS werd afgedekt door een meerderheid van de fracties in Provinciale Staten. De arrogantie waarmee onder andere VVD-er Frederik Peters en CDA-er Gerhard Bos in discussies of bij hoorzittingen optraden, was ronduit ergerlijk. 

Maar misschien nog wel schokkender vond ik het schrijnende gebrek aan feitenkennis bij verschillende politieke fracties in de Staten. Als je de verantwoordelijkheid neemt om over de toekomst van een dorp – of eigenlijk twee dorpen - te beslissen, is gedegen op de hoogte zijn van wat daar speelt wel het minste wat je mag verwachten. Het was echt pijnlijk om te horen hoeveel onzin er af en toe werd uitgekraamd door sommige Statenleden en hoe telkens hetzelfde riedeltje van gedeputeerde Jan Markink voor zoete koek werd aangenomen. Bij een aantal partijen merkte je gelukkig dat zij echt hun best hadden gedaan om zich goed in te lezen of te informeren; maar dat was helaas wel de minderheid.’’


HARD HOOFD Of de bijna drieduizend handtekeningen die zij met de petitie hebben verzameld en die inmiddels zijn aangeboden de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Chris Kuijpers, nog op een of andere manier een vervolg gaan krijgen, kunnen Van Donselaar en consorten niet voorspellen. ,,We hebben er een hard hoofd in, want de kans dat Klein ooit nog terugkeert op de post van (waarnemend) burgemeester is vanwege de verstoorde verhoudingen met de Commissaris van de Koning denken wij niet groot. Het zou mooi zijn als hij in elk geval herstel van zijn goede naam en eer zou kunnen bewerkstelligen in zijn beroep. Dat verdient hij zeker en dat gunnen wij hem ook van harte. Als het gaat om de bestuurscultuur in Arnhem zijn we ook niet erg optimistisch, want van enige zelfreflectie bij de provincie over het eigen handelen is tot nu toe nog nooit sprake geweest. Misschien dat we de kwestie ooit nog een keer kunnen aanzwengelen naar aanleiding van ons WOB-verzoek dat we hebben gedaan bij de provincie en waarin we onder meer alle mail- en appverkeer tussen GS, Scherpenzeel, Barneveld en alle burgemeesters, inclusief Harry de Vries, hebben opgevraagd. Het gevoel om de waarheid boven tafel te willen krijgen, is niet geëindigd met het besluit van de minister om de stekker te trekken uit het fusieproces. Dat blijft bij ons op de achtergrond nog wel even spelen. Daarvoor houden we ook nog maar even onze Facebook-pagina aan; de website gaat, nu het doel van een zelfstandig Scherpenzeel is bereikt, wel uit de lucht.''


VERLENGSTUK COLLEGE Van Donselaar, Krens en Vonk zijn niet bang in een ‘gat' te vallen nu het burgerinitiatief de eindstreep heeft bereikt. ,,Absoluut niet. We vinden het zelfs heerlijk om ons weer volop te kunnen gaan richten op onze ‘gewone' vrijwilligerswerk voor onder andere voetbalvereniging Scherpenzeel (Van Donselaar, red.), Scouting (Krens, red.) en Zwembad 't Willaer (Vonk, red.). Burgerinitiatief was vrijwilligerswerk van een heel ander kaliber. Dat kon, door alles wat er rond het fusieproces van de provincie is gebeurd, soms ook echt aan ons vreten. Niet in het minst omdat onze motieven om te strijden voor een zelfstandig Scherpenzeel, met name door de Scherpenzeelse oppositiepartijen en hun aanhang, zo fanatiek in twijfel werden getrokken. We werden afgeschilderd als een soort verlengstuk van het college, en dat terwijl we totaal geen enkele binding hebben met de politiek.''


BIJ DE BEESTEN AF ,,Wat we uit die hoek op sociale media naar ons hoofd geslingerd hebben gekregen, was af en toe bij de beesten af. Wat dan nog het meeste stoort is dat die zelfde mensen, die ons voor alles en nog wat uitmaakten via Facebook of Twitter, als er een keer repliek komt het zo draaien dat zij als fusievoorstanders het slachtoffer zijn van een hetze. Een totaal verdraaide gang van zaken van een paar mensen, waarin de provincie maar al te graag in meeging om te ‘bewijzen' dat het allemaal maar slecht was gesteld met de democratie in Scherpenzeel. Des te mooier is het dat we nu kunnen zeggen dat de democratie in ons dorp juist gezegevierd heeft. 

We zijn met burgerinitiatief de barricaden opgegaan, omdat al uit de peiling van eind november 2019 bleek dat meer dan 75 procent van de inwoners voor zelfstandigheid is; een percentage dat bij de tweede peiling zelfs nog veel hoger bleek te zijn. Wat ons in het vervolg mateloos irriteerde was dat de mening van de inwoners helemaal niet mee leek te tellen. De verbazing en verontwaardiging in het dorp te horen over hoe het kan dat we dan toch in een herindeling gerommeld dreigden te worden. Er zijn in de afgelopen anderhalf jaar best wel momenten geweest dat er veel twijfel was of we het zouden redden. Als Burgerinitiatief wilden we echter blijven geloven dat die kans op zelfstandigheid nog steeds mogelijk was. Misschien niet bij de provincie, maar anders misschien wel bij de minister of in het uiterste geval de Tweede en Eerste Kamer. 

Tot dat laatste hoefde het gelukkig niet te komen door het besluit van de minister. Het liefst hadden we op 7 oktober meteen een dorpsfeest willen organiseren. Dat zat er door wat er nog die zelfde middag gebeurde rond burgemeester Klein helaas niet meer in. Maar we sluiten niet uit dat we volgend jaar alsnog een feestje gaan organiseren rond ‘zelfstandigheidsdag’. Dan kunnen de vlaggen weer uit en bedenken we wat leuks om de inwoners te bedanken voor alle steun en support die wij van hen hebben gehad. Een zelfstandig Scherpenzeel is het waard om gevierd te worden. Wie weet wordt het wel een jaarlijkse traditie.’’