Afbeelding
Didssph

Koeklosjki

Koeklosjki

Vraag Vrienden brachten voor ons uit Rusland een houten pop mee, waarin een andere zat en daarin weer een kleinere, en zo twaalf in totaal. Er zou een Russische sage aan verbonden zijn, maar die hadden zij niet verstaan. Kent u dat bijbehorende verhaal?

Antwoord Die poppetjes heten ‘koeklosjki’, dat is het meervoud en ver­kleinwoord van ‘koekla’ (pop). Ze komen oorspronkelijk uit de Oeral en zijn elk uit één stuk hout gesneden. Men zet alle mannetjes naast elkaar in volgorde van klein tot groot en vertelt dan het verhaal over de alles ver­slindende beer. Een kleiner dier wordt telkens door een groter dier opgegeten. De mens wordt door de beer verslonden. Al vertellende schuift men de poppen in elkaar, zodat uiteindelijk de groot­ste overblijft. Op de foto matroesjka-poppetjes, die men ook in elkaar kan schuiven.