In 2050 zou het gebruik van gas tot het verleden moeten behoren.
In 2050 zou het gebruik van gas tot het verleden moeten behoren. ANP

'Van gas af voor lage inkomens nog probleem'

Woningstichting Barneveld loopt voorop met verduurzamen huurwoningen

BARNEVELD Veertig procent van de woningen van Woningstichting Barneveld heeft het energielabel A. en is dus energiezuinig. Dat maakte Janine Meesters donderdagavond namens de stichting bekend tijdens de bespreking van de Warmtevisie door de commissie Grondgebied. De adviseur strategie en beleid kreeg daarvoor de complimenten van verschillende raadsleden.

André van der Velde

De nieuwe warmtevisie geeft een globale planning van de stappen die de gemeente wil zetten om  ervoor te zorgen dat in 2050 alleen nog maar duurzaam opgewekte energie wordt gebruikt en geen aardgas meer.

Woningstichting Barneveld is een van de partijen die door de gemeente vroegtijdig en intensief betrokken is bij de totstandkoming van de visie. ,,Daar zijn we heel blij mee’’, aldus Meesters. ,,We delen dezelfde doelen: het stap voor stap gaan naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050.’’  

Meesters benadrukte dat de doelgroep van de woningstichting bestaat uit huishoudens met een bescheiden inkomen en dat betaalbaarheid voor de - huidige en toekomstige - huurders daarom voorop staat. ,,Want je ziet in de voorbeelden die er al in de sector zijn, dat met de overstap naar bijvoorbeeld warmtenetten, de betaalbaarheid voor mensen met de laagste inkomens echt nog heel erg ingewikkeld en moeilijk is. We moeten daar nog in leren en kijken wat in het Barneveldse kan.’’

Kijkend naar duurzaamheid meldt Meesters dat het bezit van de Woningstichting Barneveld ,,er heel goed bij ligt’’. ,,Al veertig procent van de woningen heeft label A. Dat is een stuk hoger dat het gemiddelde in de gemeente van 27 procent. We zijn al jaren actief om onze woningvoorraad goed te isoleren en daar blijven we ons de komende jaren ook voor inzetten. Ook kijken we hoe we meer duurzame energie kunnen opwekken. Op die manieren gaan we heel geleidelijk richting de overstap naar duurzame warmte.’’

 

INFLATIE Raadslid Theo Bos (VVD) haakte aan bij de betaalbaarheid van de doelstelling de woningen van het gas af te koppelen. ,,Je ziet nu de inflatie omhoog lopen. In hoeverre is het allemaal haalbaar om toch de keuze die we hebben gemaakt, om te gaan voor alternatieve verwarming, te realiseren? Kunnen de huurders dat op langere termijn aan?’’ Bos wees in dat kader op een lening die huurders tegen een lage rente kunnen afsluiten. ,,Maar die moet wel worden terugbetaald.’’

Meesters antwoordde dat op dit moment nog niet te weten. ,,We hebben nog geen ervaring met ‘van het gas afgaan’. Onze nieuwbouw is wel gasloos en dat gaat goed. Maar nieuwbouw is onder meer op het gebied van financiering, een heel ander proces dan verduurzamen en van het gas afkoppelen. Er zijn in de sector nog geen voorbeelden waarbij het inderdaad op de langere termijn helemaal uitkomt. Daar maken we ons ook grote zorgen over. Aan de andere kant zijn we wel zo optimistisch, want we moeten er in mee. We zijn dan ook blij met de aanpak van de gemeente om het stap voor stap te doen, waardoor je ook je investeringen uitspreidt.  En we hopen dat op een gegeven moment de technieken toch betaalbaarder worden. Daarbij spelen subsidies en belastingen ook een rol. Maar dé oplossing is er op dit moment nog niet, zo realistisch moeten we zijn.’’

 

LABEL A Henry Buitenhuis (CU) complimenteerde de woningstichting met het feit dat veertig procent van de woningen label A heeft. In dat verband wilde hij weten in hoeverre de stichting dat percentage veder kan opvoeren. ,,En hoe zit de financiering daarvan in elkaar?“


Meesters: ,,Wij financieren de investeringen voor het isoleren van onze woningen uit de lopende kasstromen. We vragen daarvoor een kleine bijdrage aan onze huurders, wat gebaseerd is op het Sociaal Huurakkoord. Daarmee halen we dus een klein beetje extra aan huur op, maar we weten dat het anderzijds gecompenseerd wordt in een lagere energierekening. Dus per saldo worden huurders er niet slechter van en krijgen wij die stappen gefinancierd.’’

 

Raadslid Shane Lasscher van Burger Initiatief wilde weten of de woningstichting een voortrekkersrol wil spelen in het ‘Wijk van de toekomstprogramma'. Meesters was daarin stellig: ,,Ons aandeel in de verschillende wijken is niet zo groot, we hebben een marktaandeel van twintig procent in Barneveld. Wij werken mee aan onderzoeken, maar een voortrekkersrol en vooruitlopen in het experimenteren met nieuwe technieken, dat gaan we niet doen. Dan ben je met geld van de huurders aan het experimenteren en we denken dat dat te duur zal worden. Onze eerste prioriteit is nu vooral voldoende woningen, omdat de druk op de woningmarkt momenteel zo groot is. We gaan ondertussen gewoon door met ons verduurzamingsprogramma.''

 

Raadslid Hilhardt Brul (Pro ‘98) deelde ook een compliment uit en vroeg naar het verdere tempo van de verduurzaming. Meesters: ,,We bieden honderd huurders per jaar aan om hun woning  te isoleren. Theoretisch heeft na tien jaar 80 procent van ons bezit het label A. Dat is ambitieus, maar daarvoor maken we ons hard.’’

 

Op vragen van SGP-raadslid Arend Flier antwoordde Meesters dat nog steeds ouderwetse cv-ketels in de oude woningen worden geplaatst en nog geen hybride warmtepompen. ,,Dat is nog te duur.’’