Meeste toeslag-gedupeerden in Rotterdam

Meeste toeslag-gedupeerden in Rotterdam

DEN HAAG (ANP) Rotterdam is de gemeente waar de meeste kinderen wonen die van 2015 tot en met 2020 slachtoffer waren van de toeslagenaffaire. 


In deze gemeente woonden de meeste kinderen van gedupeerde ouders en hier zijn ook de meeste kinderen van hen uit huis geplaatst. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Afgelopen zomer maakte de regering bekend dat 70.000 kinderen die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire zullen worden gecompenseerd. Het CBS heeft op verzoek van de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen de gegevens van ruim 49.000 kinderen onderzocht die tussen 2015 en 2020 minderjarig waren.

Dat is gezien het grote verschil in deze cijfers niet de complete groep kinderen die slachtoffer waren. Bovendien melden zich nog steeds gedupeerden die nog niet in beeld waren. "Deze tabel is gemaakt zodat gemeenten enigszins weten wat op ze afkomt", zegt een woordvoerder van het CBS hierover.

Van de ruim 49.000 onderzochte kinderen van gedupeerde ouders woonden er circa 6365 in Rotterdam. Daarna volgen Amsterdam (4670), Den Haag (2975), Almere (2395) en Utrecht (1495). In Rotterdam zijn ongeveer 150 kinderen van gedupeerde ouders uit huis geplaatst, op een totaal van 1115. Het is niet bekend of al deze kinderen ook vanwege de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Ook in Amsterdam, Den Haag en Almere is dit veel gebeurd, namelijk 85, 55 en 45 keer. Utrecht staat in deze lijst veel lager met 10 uithuisplaatsingen. De onderzoekers hebben al deze cijfers telkens afgerond op vijftallen om de identiteit van individuele slachtoffers te beschermen.

Van de uit huis geplaatste kinderen die bekend zijn bij het CBS waren er 625 ouder en 490 jonger dan 12 jaar.

Met name in Rotterdam en Almere is het percentage kinderen van toeslagenouders hoog vergeleken met het landelijk gemiddelde. Hetzelfde geldt voor het percentage kinderen binnen deze groep die uit huis zijn geplaatst.