Commissaris van de Koning John Berends tijdens de benoeming van waarnemend burgemeester Eppie Klein. Volgens de rechter mocht Berend de door hem aangestelde Klein ook ontslaan,
Commissaris van de Koning John Berends tijdens de benoeming van waarnemend burgemeester Eppie Klein. Volgens de rechter mocht Berend de door hem aangestelde Klein ook ontslaan, RUKVB

Rechter: Berends mocht Klein ontslaan (update)

Politiek

De rechter oordeelde dat de bevoegdheid van de commissaris van de Koning volgens art. 78 van de Gemeentewet, om voor een gemeente te kunnen voorzien in een waarnemend burgemeester, niet alleen het benoemen, maar ook het (kunnen) ontheffen uit de functie inhoudt. ,,Bij de keuze om gebruik te maken van die bevoegdheid heeft de commissaris beslisruimte. Dat betekent dat de voorzieningenrechter die keuze terughoudend moet toetsen’’ lichtte de rechter zijn besluit toe. 

Hij concludeert dat de commissaris zijn besluit om Klein te ontheffen uit zijn functie baseert op twee redenen. De eerste reden is dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan en de tweede reden is dat Klein zich niet heeft gehouden aan de opdracht waarvoor hij in het ambt..