'Eerst was er een invalpool'

'Eerst was er een invalpool'

p 1

Bij de Drieslag wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er klassen naar huis moeten, omdat er onvoldoende personeel is. ,,Gelukkig is het personeel flexibel, de betrokkenheid op de school en voor elkaar als collega's is indrukwekkend groot”, zegt Van der Rhee. ,,Maar voorheen had ik een invalpool als er ziekte was. Die is er nu niet meer.”

De invallers die de scholen achter de hand had, worden nu dus elders ingezet. Peters heeft alle ouders van de STEV-scholen daarom deze week een brief gestuurd. ,,Ik vroeg om begrip voor onze nijpende situatie. En tegelijk riep ik hen op: als ze iemand weten, of misschien zelf wel zin hebben in het onderwijs, dan kunnen ze zich melden. Ik heb al één aanmelding binnen.” Het lerarentekort in coronatijd gaat bepaald niet aan de Fraanjeschool voorbij. De school probeert er nuchter mee om te gaan, aldus Nieuwenhuis. ,,Hoe goed je ook je best doet om het rond te krijgen, en de enorme inzet van het bestaande personeel, lukt het niet altijd. Op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat je geen ijzer met handen kunt breken en dat er een groep thuis moet blijven.''