Afbeelding
Renger Kas

[KRUISWOORDPUZZEL

[KRUISWOORDPUZZEL


Horizontaal: 1 speeksel, zeer dom, gebaar, 14 vruchtbare plaats, 15 aankleding, 16 organische verbinding, 17 wedren, 18 schoon, 19 onwelriekende lucht, 20 muzikant, 23 straat (Fr.), 24 loting, 25 soort wezel, 27 op een andere plaats, 30 spectrum, 32 dicht, 33 vee, 37 gevecht (Eng.), 41 spektakel, 42 vervoermiddel, 44 nauw, 45 voorstellingsbeeld, 46 geslachtsdrift, 49 roofdier, 52 evenredig deel, 53 universitaire lerarenopleiding (afk.), 54 eierpasta, 60 groef, 62 kompasrichting, 63 ring met schroefdraad, 64 bewoners van een Europees land, 65 extase, 66 tijdvak, 67 niets inhoudende, 68 vlek, 69 kunstgreep.

Verticaal: 1 niet lang, merite, koude lekkernij, leegte, spanning, repetitie, op enig tijdstip, korte dameskleding, vorm, 10 Europeaan, 11 aanvang, 12 uniform, 13 uitbouw, 21 duw, 22 sportterm, 26 vreemd, 27 European Train Control System (afk.), 28 gage, 29 demonstratie (afk.), 30 aanhangers van een buitenkerkelijke stroming, 31 cerium (afk.), 34 soort look, 35 afloop, 36 kinderspeelgoed, 38 Engelsman, 39 afpassen, 40 hoofdtooi, 43 landbouwwerktuig, 46 onlangs, 47 in tegenstelling tot (afk.), 48 stoptrein, 49 beschermeling, 50 laan, 51 kompasrichting, 52 mikpunt, 55 zangvogel, 56 gang, 57 hard schot, 58 kreet, 59 peulvrucht, 61 uitroep.