Afbeelding
Ada Groeneveld

Beheervergoeding wenselijk om landschap te versterken

Natuur en milieu

STRATEGISCH PLAN Vanaf begin 2023 zal het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid van kracht zijn voor de jaren 2023-2027. In het nationaal strategisch plan wordt de Nederlandse invulling uitgewerkt en de beheerpakketten worden afgesloten door Collectief Veluwe. Dit collectief is de uitvoerder van de regeling en sluit contracten af met 700 boeren en particuliere beheerders. 

De indieners van de motie stellen dat de gemeente Ede investeert in het buitengebied met onder andere het vergoeden van nieuwe aanplant en het graven van poelen. Provinciale en gemeentelijke doelen, zoals biodiversiteit vergroten, kunnen elkaar versterken. ,,Dit vraagt om aanpassing van het natuurbeheerplan voor 2023 van de provincie om het afsluiten van ANLb in de he..