Afbeelding
Pixabay

Edese raad wil meer actie voor afkoppelen hemelwater van het riool

Politiek

Ook wordt gevraagd om een subsidieregeling en een informatiecampagne ,,die het voor inwoners van de gemeente Ede aantrekkelijk maakt om hun regenwater niet af te voeren naar het riool, maar bijvoorbeeld te infiltreren in de bodem of op te vangen en her te gebruiken.” Dit zou kunnen worden betrokken bij een eventuele subsidieregeling voor groene daken.

OVERBELAST In het eerste kwartaal wil de raad nader worden geïnformeerd over de vorderingen. De indieners van de motie stellen dat stortbuien en langdurige regenval steeds vaker voorkomen, de capaciteit van het riool beperkt is, en bij zware regenval het riool te veel wordt belast. ,,Door overbelasting van het riool ontstaat wateroverlast, stroomt steeds vaker vervuild water..