De bossen bij Kootwijk (locatie 10 op de kaart) zijn afgevallen als mogelijk zoekgebied voor windmolens.
De bossen bij Kootwijk (locatie 10 op de kaart) zijn afgevallen als mogelijk zoekgebied voor windmolens. Cleantech Regio

Geen windmolens in bossen bij Kootwijk

Maatschappelijk

Cleantech Regio had in een concept-plan van de Regionale Energie Strategie (RES) zeventien windturbines ten oosten van Kootwijk in gedachten, als één van de tien locaties in de regio. Behalve Apeldoorn beslaat die regio de gemeenten Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. De regio wilde met de gemeente Barneveld in overleg over de mogelijkheden voor windenergie bij Kootwijk. Na een inspraaktraject komt de regio echter tot de conclusie dat windenergie op de Veluwe slechts beperkt haalbaar is. Er zouden te veel onzekerheden zijn over de bescherming van beschermde diersoorten als de wespendief.