De Apeldoornsestraat bij Voorthuizen is een van de wegen die er slecht aan toe is.
De Apeldoornsestraat bij Voorthuizen is een van de wegen die er slecht aan toe is. Foto van 't Land

´Er staan miljoenen klaar voor onderhoud aan wegen´

p 1

Dat voorstel - dat overigens door de andere partijen niet gesteund werd - hield kort door de bocht in om een bedrag van drie ton over te hevelen. Uit het potje van 1 miljoen voor de interne groeiplannen binnen het gemeentehuis, zou dat geld dan kunnen worden toegevoegd aan het potje voor verkeersmaatregelen, waar voor komend jaar een half miljoen is gereserveerd. ,,Op deze manier kunnen we een extra bijdrage doen voor noodzakelijke maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersmaatregelen'', stelde Mijntje Pluimers (Lokaal Belang). Volgens haar is de verschuiving logisch. ,,Aangezien we de afgelopen jaren 800.000 euro uittrokken voor verkeersmaatregelen en voor komend jaar 500.000 euro, terwijl juist nu het kwaliteitsniveau onder druk staat.''

De zorgen over de slechte wegen zijn terecht, moest wethouder André van de Burgwal beamen. ,,Ook wij constateren dat we, ondanks alle inspanningen, niet voldoen aan het gewenste niveau.'' Dat er wat aan gaat gebeuren, is wat hem betreft zeker. ,,Er staan miljoenen klaar voor onderhoud aan wegen en de komende tijd richten we ons op de plannen voor komend jaar.'' Over die specifieke plannen buigt de gemeenteraad zich over een maand.

Het plan van LB om geld te schuiven van het groeiplan naar verkeersmaatregelen, ontraadde hij. ,,Ik ben er geen voorstander van nu geld weg te halen uit het groeiplan, juist nu er meer en meer gemeentelijke taken op ons afkomen.'' 

Wethouder Hans van Daalen vulde daarop aan: ,,Het verschil tussen acht ton en vijf ton voor verkeersmaatregelen is ook wel te verklaren. De afgelopen jaren hadden we extra geld toegevoegd voor extra maatregelen. Nu hebben we geld gestopt voor grote investeringen in een meerjarenplan. Met andere woorden: het geld is er nog steeds, maar het budget is in delen gesplitst.'' 

Daar komt volgens hem bij dat concrete verkeersmaatregelen die sowieso snel moeten gebeuren, ook nog als aparte voorstellen kunnen worden opgepakt. ,,Dat zie je nu in de begroting ook terug voor werkzaamheden aan onder meer de Churchillstraat en Rooseveltstraat in Barneveld en de Apeldoornsestraat in Voorthuizen. En binnenkort komen we met een apart voorstel voor de Hoevelakenseweg in Terschuur.''


Wat betreft de zorgen van Wiesenekker over de mogelijkheden om snel in actie te komen als de verkeersveiligheid acuut in het geding is, zei Van Daalen: ,,Op het moment dat dat aan de orde is, melden we ons en zullen we op een creatieve manier kijken hoe we snel tot actie over kunnen gaan. Eventueel met andere budgetten of als het echt niet anders kan met geld uit de algemene reserve.''