Afbeelding
Archief BDUmedia

Declaratietermijn bijzondere bijstand gaat weer naar drie maanden

Maatschappelijk

BARNEVELD Mensen die voor zichzelf of als bewindvoerder voor iemand anders bij de gemeente Barneveld declaraties indienen voor bijzondere bijstand, hebben daarvoor vanaf nu weer extra tijd. De declaratietermijn wordt weer verlengd van één naar drie maanden. De Barneveldse gemeenteraad draaide daarmee een eerder genomen besluit van het college om de termijn in te korten, weer terug. Henk Wiesenekker (ChristenUnie) diende hiertoe een voorstel in, gesteund door Pro’98, Burger Initiatief en Lokaal Belang. De motie kon rekenen op unanieme steun binnen de raad.