'Kijk nog eens terug naar 2003, en leer van het verleden'

'Kijk nog eens terug naar 2003, en leer van het verleden'

Pluimveehouders en betrokkenen doen er goed aan zich in deze tijd te verdiepen in de gebeurtenissen rond de grote vogelgriepuitbraak achttien jaar geleden, in 2003. ,,Dat helpt wellicht in het besef van urgentie, hoe belangrijk het nu is om voorzichtig te zijn.’’

Dat stelt pluimveehouder Pieter Bouw, bestuurslid bij LTO Gelderse Vallei. ,,Lees de krantenartikelen uit die tijd er nog eens op na, kijk naar de Jineks van destijds en laat op je inwerken hoe ingrijpend die situatie voor pluimveehouders, maar ook voor veel mensen daaromheen, toen was.’’


VOORKOMEN Dat begrip is volgens hem vooral van belang voor jonge pluimveehouders, die geen ervaring hebben met een vergelijkbare uitbraakperiode. ,,Ik wil niet op belerende toon met een vinger wijzen, maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat iedereen beseft hoe groot het risico is. We moeten een uitbraak nu met elkaar voorkomen.’’


VOORZICHTIG Pluimveehouders dienen daarom niet alleen de ophokplicht in acht te houden, maar ook alle hygiënische voorzorgsmaatregelen te hanteren die er zijn. ,,Soms komen regels misschien overdreven over of kost het ondernemers extra tijd, maar dat is dan nu even niet anders. We móeten, voor het algemeen belang, nu voorzichtig zijn. Ontvang geen bezoekers in je stal, werk met speciale bedrijfskleding en ontsmetting, neem geregeld een douche voor en na werk in de stal, verzeker je ervan dat wielen van voervrachtwagens gedesinfecteerd worden. Heb je de ruimte op je erf, creëer dan een soort veilige en te controleren zone tussen toeleveranciers en transporteurs enerzijds en de stal aan de andere kant.’’ Bouw: ,,Iedere pluimveehouder kan met zijn of haar boerenverstand wel bedenken waar in het bedrijf de zwakste schakel zit. Neem de situatie serieus en pak die schakel aan. En wees niet bang om overdreven gevonden te worden, want volgens mij heeft momenteel iedereen begrip voor de situatie.’’


Een eventuele uitbraak van de dierziekte zou niet alleen financiële en emotionele consequenties hebben voor de getroffen pluimveehouders, maar zou ook in z’n algemene zin een negatief effect op de sector in zijn algemeenheid kunnen hebben, denkt Bouw. ,,Nu al lees ik verhalen over mensen die vinden dat het risico op dierziekten is toegenomen door schaalgrootte bij de bedrijven. Dat is niet zo. Het risico, via de uitwerpselen van wilde vogels, is nog steeds even groot, maar de consequenties zijn door schaalgrootte wel toegenomen. Daarbij maak ik me, in geval van grootschalige ruimingen, zorgen over de publieke opinie.’’