Afbeelding
Papazachariasa

Jaren voor Christus

Jaren voor Christus

Vraag Als ik lees over die gevonden oude munten van 50, 100 en soms zo'n 400 jaar voor Christus vraag ik me af, hoe ze in die tijd zulke jaartallen konden bepalen. Men kon toch nog niet berekenen, wanneer de Here Jezus op aarde zou komen?

Antwoord Nee, zelfs al was Zijn komst op aarde voorspeld, de juiste datum is daar nooit bij gegeven, en de Romeinen lazen destijds ook de boeken van de Joodse profeten nog niet.
Maar die aanduidingen van zoveel jaar voor Christus dateren niet uit die periode. In werkelijkheid staat er op die oudste Griekse en Romeinse munten helemaal geen jaartal volgens onze hui­dige tijdrekening, want die bestond toen nog niet eens. Als er al een tijds­bepaling op te vinden is, was dat bijvoorbeeld het zoveelste jaar dat de afgebeelde vorst aan het bewind was.