Dorien de Lange en Annabelle van de Ruit.
Dorien de Lange en Annabelle van de Ruit. Welzijn Barneveld

'Er ontstaan zelfs vriendschappen'

Taal- en kennisproject Welzijn Barneveld

BARNEVELD Welzijn Barneveld is in oktober gestart met het Taal- en Kennisproject, een nieuwe activiteit voor anderstalige nieuwkomers die Nederlands willen leren en de Nederlandse cultuur willen ontdekken. 


Helemaal nieuw is het niet, het is een samenvoeging van het al langer bestaande Taalmaatjesproject en het Duo-project. De naam Taal – en Kennisproject is met zorg en met een knipoog gekozen: het gaat om het leren van de Nederlandse taal en kennismaken met de Nederlandse maatschappij, maar deelnemers en vrijwilligers worden ook ‘kennissen’.


ESSENTIEEL Annabelle van de Ruit en Dorien de Lange coördineren dit project. Annabelle legt uit waarom voor de samenvoeging is gekozen: ,,De activiteiten bij de verschillende projecten overlapten elkaar voor een groot deel. Bij de Taalmaatjes lag de focus vooral op het leren van de taal en bij het Duo-project ging het meer om kennismaking met de Nederlandse cultuur waarbij deelnemer en vrijwilliger samen gezellige en leerzame activiteiten ondernamen, maar in de praktijk bleek dat onderscheid te vervagen.''

,,Doordat wij nu beide projecten hebben samengevoegd, kunnen we beter maatwerk leveren'', vult Dorien aan. ,,We houden een uitgebreide intake met zowel de vrijwilligers als de deelnemers en kunnen zo een match maken, waarbij de kans op een ‘klik’ groot is. Vrijwilligers kunnen hun wensen en voorkeuren aangeven en ook op wat voor manier zij hun Taal- en Kennismaatje zouden kunnen ondersteunen. Het is mooi om te zien hoe twee mensen die elkaar tot voor kort nog niet kenden vertrouwd met elkaar raken. Er ontstaan zelfs vriendschappen.''

Het doel van dit project is het ondersteunen van anderstaligen, veelal vluchtelingen met een verblijfsstatus, door middel van het leren van de Nederlandse taal en het kennismaken met de Nederlandse en Barneveldse maatschappij. Hierdoor kunnen zij zich beter redden en zelf hun zaken regelen. Taal is hiervoor een middel, niet een doel op zich, legt Annabelle uit. Taal is essentieel om mee te kunnen doen in de maatschappij.


PITTIG Het valt ook niet mee om je in een totaal nieuwe maatschappij te redden. In Nederland zijn er veel regels die voor ons vanzelfsprekend zijn, maar die voor nieuwkomers een pittige opgave vormen. Denk alleen al aan het doen van een belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen, het zoeken van een school voor je kind. De vrijwilliger is geen docent of hulpverlener, het contact moet vooral gezellig zijn, maar hij of zij kan via een van de coördinatoren wel verwijzen naar andere instanties.

Een aantal keer per jaar wordt er iets gezelligs georganiseerd voor de vrijwilligers en de deelnemers. Deze uitstapjes hebben altijd een culturele inslag, vertelt Dorien. We hebben al eens een huifkartocht gemaakt, waarbij er veel verteld werd over de Veluwe. We zijn eens naar een roofvogelshow geweest, hebben Boerengolf gespeeld, zijn wezen bowlen. Gezelligheid en ontmoeting zijn een belangrijk onderdeel van deze activiteiten.

Vanuit Welzijn krijgen de vrijwilligers ondersteuning in de vorm van informatie over de doelgroep, tips en ideeën om het contact te leggen en een training. Ook zijn er regelmatig uitwisselingsbijeenkomsten waarbij de vrijwilligers elkaar ontmoeten en ervaringen en tips kunnen uitwisselen. Bij deze bijeenkomsten wordt ook altijd een thema behandeld, bijvoorbeeld Taalopdrachten in de Praktijk.

,,Wij zijn nog wel op zoek naar nieuwe vrijwilligers'', zegt Annabelle. ,,Wij zoeken mensen van alle leeftijden en met alle achtergronden, eigenlijk kan iedereen vrijwilliger bij het Taal- en Kennisproject worden. Het enige dat wij vragen is dat iemand goed en duidelijk Nederlands spreekt en affiniteit heeft met mensen met een andere achtergrond en cultuur. Als vrijwilliger leer je hier ook veel van, vult Dorien aan. Het kan heel verhelderend zijn om eens door andere ogen naar je eigen land te kijken.''


[Wilt u meer weten over dit project of denkt u er over om vrijwilliger te worden, dan kunt u contact opnemen met Dorien de Lange of Annabelle van de Ruit bij Welzijn Barneveld. U kunt een e-mail sturen naar maatjes@welzijnbarneveld.nl of bellen naar telefoonnummer 0342-745004.