De Apeldoornsestraat is een van de wegen die laag scoren.
De Apeldoornsestraat is een van de wegen die laag scoren. Foto van 't Land

Grote investeringen zijn nodig om de wegenkwaliteit op orde te krijgen

p 1

Voorbereidingstijd voor onderhoudsplannen nemen meer en meer tijd in beslag, doordat er steeds meer aandacht moet worden besteed aan zaken als klimaatadaptatie en de energietransitie, aldus het college. Tenslotte ontbreekt er budget voor het vervangen van verouderde verhardingen. Een groot deel daarvan is aangelegd in de zeventiger jaren en de gemiddelde levensverwachting ervan is inmiddels overschreden. De gemeente had de vervanging met onderhoudswerk willen combineren, maar sommige verhardingen zijn inmiddels in zo'n slechte staat dat ze compleet vernieuwd moeten worden.


Nieuwe, grote investeringen zijn nodig om binnen afzienbare tijd op het minimale kwaliteitsniveau te komen. Tegelijk wil de gemeente voorkomen dat er uitgaven worden gedaan die teniet worden gedaan als er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie, stedenbouwkundige ontwikkelingen, groenstructuren en riolering.

Om deze zaken op termijn beter te kunnen combineren met het wegenonderhoud, werpt het college nu de vraag op of het niet beter is om een lager kwaliteitsniveau van de wegen te accepteren dan het basisniveau van 5,5. Daarbij moeten de wegen wel veilig begaanbaar blijven. ,,De vraag is of we koste wat het kost het huidige ambitieniveau willen behalen.” Dit zou tijdwinst opleveren om betere integrale plannen te maken. De gemeente wil de komende tijd de verschillende beheeropgaven in beeld brengen. Daaruit moeten eventueel potentiële knelpunten naar voren komen. Aan de hand daarvan wil het college de prioriteiten gaan stellen, planningen gaan maken en bepalen hoeveel ambtelijke capaciteit en geld daarvoor nodig is.


Op dit moment bereidt de gemeente een integraal project voor om vanaf 2022 de belangrijkste wegen in Zwartebroek te verbeteren. Voor de hoofdwegenstructuur in Voorthuizen wil het college geld uittrekken in de begroting van 2023. Voor een jaar later volgt dan een totaalplan voor het dorp Barneveld. De planning voor de overige dorpen is nog niet bepaald.