Straatschade aan de Apeldoornsestraat in Voorthuizen
Straatschade aan de Apeldoornsestraat in Voorthuizen Foto van 't Land

Wegen Barneveld worden steeds slechter

Verkeer en vervoer

De kwaliteit van de gemeentelijke asfaltwegen krijgt in een rapportage van de afdeling Beheer Openbare Ruimte het gemiddelde rapportcijfer 4,3. Op dit aspect van het wegenonderhoud is de gemeente hiermee terug op het niveau van 2016. In dat jaar startte Barneveld met een grootschalig project om de grote onderhoudsachterstanden in de gemeente in te lopen. Zou daarmee worden gewacht, dan zouden er op langere termijn nog zwaardere maatregelen moeten worden genomen, klonk het. De gemeenteraad wilde toe naar een rapportcijfer van minimaal een 5,5 (kwaliteitsniveau ‘Basis’). In 2017 was er een lichte verbetering te zien (4,6) en twee jaar was het cijfer nog iets hoger (4,9), maar sindsdien liep de kwaliteit van het asfalt weer terug.