Bijna negen op tien van de mensen die door hoogwater werden getroffen, namen maatregelen om eigendommen te beschermen.
Bijna negen op tien van de mensen die door hoogwater werden getroffen, namen maatregelen om eigendommen te beschermen. ANP / Remko de Waal

Meer zorgen over risico hoogwater

Limburg: 'Beter voorbereiden op rampen en crises'

VENLO (ANP) Inwoners van Midden- en Noord-Limburg maken zich meer zorgen over overstromingen dan voor de watersnood in juli dit jaar. Voor juli maakte 63 procent van de mensen in Noord- en Midden-Limburg zich geen zorgen over overstromingen, nu is dat aantal gedaald tot 37 procent. Ook waren evacuaties voor de overstromingen in juli geen groot punt van zorg, en ook dat is nu anders: voor juli maakten drie op vier inwoners van deze regio zich hierover geen zorgen, nu is dat een op twee.


Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van bureau Flycatcher in opdracht van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Aan de hand van dit onderzoek wil de veiligheidsregio meer inzicht krijgen in hoe inwoners van Noord- en Midden-Limburg de periode van hoogwater van 15 tot en met 18 juli, de evacuatie en de communicatie hebben ervaren. Met deze informatie wil de regio zich beter voorbereiden op toekomstige rampen en crises. In totaal deden 2219 inwoners aan het onderzoek mee. Van hen hadden twee op drie eerder al minstens één overstroming in hun omgeving meegemaakt.


EIGENDOMMEN BESCHERMEN Bijna negen op tien van de mensen die door hoogwater werden getroffen namen maatregelen om hun eigendommen te beschermen. Bijna twee op drie plaatste de inboedel hoger, 42 procent legde zandzakken en 17 procent bracht de inboedel naar elders. Driekwart kreeg hulp van buren, vrienden of familie.

De helft van de mensen die voor het hoogwater moesten vertrekken had niet verwacht dat ze moesten evacueren. Vier op vijf mensen waren ook niet van plan om weg te gaan, totdat ze het dringende advies kregen om te evacueren. Niet iedereen vertrok. Zo bleef een kwart toch thuis, om op het huis te letten of omdat men geen overstroming in huis verwachtte. Slechts 4 procent maakte van een noodopvang gebruik, de rest vond elders onderdak.

De veiligheidsregio kreeg een 6,7 als waardering voor de werkzaamheden.