Bestuurlijke fusie Van Lodenstein College en Fruytier

Bestuurlijke fusie Van Lodenstein College en Fruytier

p 1

Voor Barneveld betekent samenwerking de start van een onderzoek naar toevoeging van bovenbouw. De Potter: ,,We hebben het vertrouwen dat dit in goede samenwerking gaat lukken. Als haalbaarheid duidelijk is, zal het vervolgens nog wel vier tot zes jaar duren voordat zoiets gerealiseerd is, aangezien er dan nieuwbouw plaats moet vinden. De huidige locatie in Barneveld zit nagenoeg vol, daarin is geen ruimte tot uitbreiden.''

Beide schoolgemeenschappen hebben hun plannen voor ,,verregaande samenwerking'' maandag kenbaar gemaakt aan personeel, leerlingen en ouders. De Potter: ,,De reacties zijn positief. We zijn nog in een vroeg stadium, dus veel zaken zijn nog niet duidelijk, maar we kiezen er nu bewust voor om iedereen in dit proces mee te nemen.'' Van Hartingsveldt: ,,We kijken eerst hoe we de inhoud van het onderwijs op de verschillende locaties kunnen verbeteren, de structuur van verdere samenwerking volgt daarna.''

De beide schoolgemeenschappen blijven hun eigen naam en eigen 'gezicht' houden. Voor docenten heeft de samenwerking vooralsnog geen consequenties, behalve dan dat het mogelijk gemakkelijker wordt om van locatie te wisselen of op een andere plek ervaring op te doen, stellen beide bestuurders.

Het VLC telt in totaal ruim 3.800 leerlingen, op het Fruytier zitten 2.600 leerlingen. Die aantallen blijven volgens de scholen de komende jaren redelijk stabiel.