CBS: Aantal faillissementen blijft laag, ondanks lichte stijging

CBS: Aantal faillissementen blijft laag, ondanks lichte stijging

DEN HAAG (ANP) Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard, is in september licht gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Toch blijft het aantal uitgesproken faillissementen ,,op een onverminderd laag niveau", wat vermoedelijk te maken heeft met de coronasteun van de overheid. In september zijn, exclusief eenmanszaken, 117 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er achttien meer dan in augustus.

Het aantal uitgesproken faillissementen was in mei 2013 het hoogst met 816 bedrijven en instellingen. Daarna nam het aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef het aantal faillissementen tot halverwege vorig jaar relatief gelijk. Sindsdien is het aantal bankroeten afgenomen. In augustus werd qua faillissementen het laagste niveau in ruim 30 jaar bereikt.

De handel was andermaal de bedrijfstak met de meeste faillissementen in september. Dat is ook een van de sectoren met de meeste bedrijven. Relatief gezien gingen volgens het CBS in de sector verhuur en overige zakelijke diensten de meeste bedrijven failliet.

Het gemelde cijfer is gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen, want veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. 


Fiscus stelt zich bescheidener op
bij schuldsanering
door corona

DEN HAAG ANP) De Belastingdienst staat niet meer vooraan in de rij van schuldeisers wanneer gezonde ondernemingen, ondanks alle steunmaatregelen, door corona toch zo diep in de problemen komen dat een schuldsanering nodig is. Op die manier hoopt het demissionaire kabinet te bevorderen dat er voor deze bedrijven snel een oplossing komt.

De overheid heeft tijdens de coronacrisis met steunpakketten en belastinguitstel geprobeerd zoveel mogelijk bedrijven overeind te houden. Maar nu de meeste gezondheidsmaatregelen zijn opgeheven, stopt de steun en moeten ondernemers weer gewoon belasting betalen. 

En vanaf volgend jaar moeten zij eventuele belastingschulden aflossen. Zij hebben daar vijf jaar de tijd voor. Het kabinet verwacht dat dit voor het overgrote deel voldoende tijd is.

Als een in de kern gezond bedrijf het desondanks niet redt, kan het in een schuldsaneringstraject belanden. De Belastingdienst is dan normaal gesproken de schuldeiser die het grootste deel van zijn openstaande vordering alsnog krijgt. Maar die zogenoemde preferente positie kan de fiscus nu tijdelijk opgeven. 

Dat moet de kans vergroten dat er een akkoord komt over gedeeltelijke kwijtschelding met alle schuldeisers.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland juichen de soepelere houding van de Belastingdienst toe. Die maakt het voor private schuldeisers namelijk aantrekkelijker om in te stemmen met een akkoord, omdat zij relatief minder hoeven op te offeren.