Mensen die in de besteding van Klein Essen werken, met in het midden van links naar rechts: Cees van Voorthuizen, Luuk Bosscha en Agnes Havenaar.
Mensen die in de besteding van Klein Essen werken, met in het midden van links naar rechts: Cees van Voorthuizen, Luuk Bosscha en Agnes Havenaar. Henk van IJken

‘We kijken naar wat mensen [wèl kunnen']'

We kijken naar wat mensen kunnen, niet naar wat ze niet kunnen. En we vinden het belangrijk dat onze mensen elkaar ook onderling helpen. Juist dat laatste is de kracht van Zorgboerderij Klein Essen’’, zegt Agnes Havenaar, die in Voorthuizen woont. 

Ze werkt er als begeleidster en jobcoach in de meubelmakerij met haar eigen bedrijf AHA-design. Bij de dagbesteding komen al dan niet tijdelijk mensen die anders tussen de wal en het schip zouden raken, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, verstandelijk- en lichamelijk beperkten, mensen met dementie, een burn-out of een verslaving.

Sommigen komen zelfstandig, anderen komen met de taxi. En rond de tien vrijwilligers van de zorgboerderij halen mensen thuis op. De meesten blijven er de hele dag, ouderen voor wie de drukte anders teveel zou worden een halve. In de beginperiode werkten er vooral (ex-)verslaafden. ,,In samenwerking met Staatsbosbeheer gingen ze in het bos hout hakken’’, herinnert Cees van Voorthuizen zich. Hij is bestuursvoorzitter van de in 2003 opgerichte Stichting Zorgboerderij Klein Essen en werkt er een dag per week als vrijwilliger. ,,Ik sta ervoor open om mensen te helpen, voel me wat dat betreft als vis in het water. Ik klets graag veel met iedereen’’, zegt het voormalige hoofd van de afdeling Burgerzaken van gemeente Barneveld. begon, nadat hij er op zijn zevenenvijftigste vervroegd was uitgetreden, in 2002 bij de zorgboerderij die nog steeds in eigendom is van oprichter Wim Broekhuizen, die in 1998 als zorgboer is begonnen.

De dagbesteding biedt naast de meubelmakerij, werk in de biologische tuin, de pluktuin en de kas, in de metaalwerkplaats, er zijn mensen voor inpakwerk en voor het algemeen onderhoud. Mensen die ernstig gehandicapt zijn kunnen in de dagbesteding mozaïeken, tekenen en schilderen. Bij de dierenverzorging zorgen de mensen van de dagbesteding ervoor dat de vijftig kippen, twee ezels, twee pony's, de geiten, schapen, kalkoenen, konijnen en cavia’s - allemaal hobbydieren - een goed leven hebben. De dieren gaan af en toe naar verpleeghuis Norschoten in Barneveld, waar ze zich tijdens de aaidagen laten vertroetelen. Ze zijn ook wel eens uitgenodigd bij de Bijdehandjes in Harskamp, waar de kinderen - verkleed als dier, boer of boerin - ze een dagje verzorgden.


IEDEREEN WELKOM ,,We hebben een christelijke visie, maar iedereen is hier welkom’’, vat Van Voorthuizen, die in Barneveld woont, het uitgangspunt van Stichting Zorgboerderij Klein Essen kort samen. De ‘grondslag’ van de stichting vermeldt dat er wordt gewerkt vanuit het idee dat ‘ieder mens kwaliteiten heeft en gerespecteerd moet worden, en vanuit de bijbelse oproep dat we onze naasten moeten dienen zoals Jezus ons is voorgegaan.’ Er wordt een niet-therapeutische sfeer nagestreefd. ‘De begeleiders op Klein Essen bieden een veilige omgeving, waarin de deelnemers zich in alle rust en vrede kunnen ontwikkelen’. 

Om dat te bereiken, werken er momenteel tien vrijwilligers en zes beroepskrachten: naast meubelmaker Agnes, Marianne als zorgboerin en coördinator van tuin, kas en dieren, begeleidster Caitlin die er eerder stage liep, verpleegkundige Johanna en boekhoudster Henny. Terwijl bedrijfsleider Manon vanwege ziekte wordt vervangen door waarnemer Luuk Bosscha uit Renkum, die ook de penningmeester van het bestuur is. Hij onderhoudt het contact met bijvoorbeeld de overkoepelende organisatie van zorgboerderijen, Boer & Zorg, en de gemeenten die mensen voor de dagbesteding selecteren. Zorgboerderij Klein Essen begeleidt in de provincie Gelderland vooral mensen uit Barneveld, Voorthuizen, Ede, Arnhem en Apeldoorn bij de dagbesteding. 


GOED IN HUN VEL De mensen krijgen er geen één op één-begeleiding, maar werken in kleine groepen en altijd onder toezicht. ,,Het doel is, als je het heel nuchter stelt, dat ze goed in hun vel zitten’’, zegt Agnes Havenaar. ,,Velen van hen wonen beschermd en krijgen al hun hele leven een vorm van begeleiding. Ze kunnen geen betaald werk doen. Daarom kijken we naar wat ze wèl kunnen en stimuleren we dat ze elkaar helpen.’’


Bij de Klein Essen kunnen bezoekers zonder aanmelding vooraf binnenlopen. Meer informatie op de website: www.klein-essen.nl.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Luuk Bosscha in de afdeling dierenverzorging.
Afbeelding