Scherpenzeel, vlag, fusie
Scherpenzeel, vlag, fusie Getty Images/iStockphoto

GBS en SGP pleiten bij provincie voor afkoelingsperiode

Politiek

SCHERPENZEEL De Scherpenzeelse coalitiepartijen GBS en SGP zijn het niet eens met de Gelderse Commissaris van de Koning John Berends over de snelle aanstelling van een waarnemend burgemeester. De twee partijen willen eerst het gesprek afwachten dat de minister in november met het Scherpenzeelse college wil hebben. ,,Daarbij komt we het niet eens zijn met het ontslag van Eppie Klein, we zijn nog niet eens bekomen van de schrik’’, laat GBS in een persbericht weten. Berends zegt weliswaar begrip te hebben voor een afkoelingsperiode, maar wil het gesprek met de minister niet afwachten. Hij kondigde aan in de eerste week van november met een waarnemend burgemeester te zullen komen.

Berends sprak maandagavond met de Scherpenzeelse politiek over de ontstane situatie. Donderdag zette de minister een streep door de door de provincie gewenste fusie van Scherpenzeel met Barneveld. Enkele uren na de bekendmaking ervan kondigde Berends het ontslag aan van de door hem zelf aangestelde waarnemend burgemeester Eppie Klein. Dat gebeurde in de nasleep van een brief die de burgemeester op 6 juli had gestuurd aan de leden van Provinciale Staten. Daarin deed hij een oproep aan de Statenleden om het herindelingsadvies niet vast te stellen zolang er twijfels zijn over de integriteit van het gevoerde proces.

In het persbericht laat Henk Brons weten de Commissaris maandagavond te hebben aangesproken over zijn ,,opvallende en prominente rol’’ in het herindelingsproces. ,,U heeft ons onterecht in een situatie gebracht, waarin wij al bijna drie jaar lang, in de door u veroorzaakte onzekerheid en onrust een gemeente moesten besturen. Tegelijkertijd moesten wij telkens weer opnieuw aan u bewijzen dat wij prima zelfstandig konden blijven. Dit heeft ons onnodig veel ergernis, tijd en geld gekost. Hoe gaat u dat compenseren? En hoe gaat u zorgen dat het onderlinge vertrouwen wordt hersteld?’’ Volgens Brons sprak Berends zijn waardering uit voor deze ,,handreiking’’ en zou hij deze twee vragen bij de Gedeputeerd Staten inbrengen om te zien hoe ,,gezamenlijk kan worden opgetrokken’’.

GBS en SGP noemden verder het besluit waarnemend burgemeester Eppie Klein te ontslaan onacceptabel. ,,Het is gebaseerd op valse voorwendselen en bijzaken die zeker niet zijn integriteit raken. Integendeel. Hij sprak geen voorkeur uit, respecteerde de verschillende standpunten en bewaakte het proces. Steeds heeft hij richting de provincie en de Rijksheer met respect gehandeld in woord en daad. Uit de WOB-verzoeken blijkt dat dat respect niet altijd wederzijds was’’, aldus Brons.

De SGP stelt dat het ontslag van Klein voor extreem veel onrust heeft gezorgd in de politiek, de gemeentelijke organisatie en de samenleving. Het ontslag is volgens fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen ,,aanvechtbaar en niet uitlegbaar’’. 

GBS liet de Commissaris ook weten zich af te vragen of burgemeesters in Gelderland zich nog wel veilig en gesteund kunnen voelen. ,,Lekken uit vertrouwelijke gesprekken met een burgemeester, omdat het je beter uitkomt, hoort niet bij een Rijksheer, die de hoeder van de integriteit zou moeten zijn.’’

Berends wilde maandagavond inventariseren aan welke wensen een waarnemend burgemeester moet voldoen. ,,Daar hebben wij geen antwoord op gegeven’’, aldus Brons. De partij wil de uitkomsten van het gesprek afwachten dat de minister volgende maand met het college heeft. ,,Uiteraard willen we daar niet op vooruit lopen. Zeker niet omdat zij aandringt op rust en verbinding.’’ Ook is het ontslag van Eppie Klein volgens de partij nog te vers. ,, We zijn het niet eens met zijn ontslag en we zijn nog niet eens bekomen van de schrik. We willen de totaal onverwachte gebeurtenissen en de gehele gang van zaken eerst goed analyseren en de consequenties daarvan kunnen overzien. We hebben daar rust en tijd voor nodig.’’

Zwankhuizen stelt dat Eppie Klein de beste papieren heeft om Scherpenzeel de komende tijd verder te vertegenwoordigen. ,,Hij is de beste kandidaat vanwege zijn draagvlak in Scherpenzeel en vanwege zijn verbindende kwaliteiten. Bovendien zit een zeer groot deel van de samenleving en gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad in deze fase even niet te wachten op een nieuw gezicht. Een dergelijke ontvangst moet je een nieuwe waarnemer niet aan willen doen.’’

Volgens Brons gaf Berends daarop aan begrip te hebben voor een afkoelingsperiode, maar niet op het gesprek met de minister te willen wachten. ,,Hij is voornemens om in de eerste week van november met een andere kandidaat als waarnemend burgemeester te zullen komen, ondanks dat de meerderheid van onze gemeenteraad (GBS en SGP) het hier niet mee eens is.’’