De rechterwoning in aanbouw is ruim een meter hoger dan de maximum bouwhoogte in het bestemmingsplan.
De rechterwoning in aanbouw is ruim een meter hoger dan de maximum bouwhoogte in het bestemmingsplan. Jannes Bijlsma

'Woning is te hoog gebouwd'

Omwonenden opnieuw lijnrecht tegenover gemeente

BARNEVELD Bewoners rondom een nieuwbouwwoning aan de Groen van Prinstererlaan in Barneveld zijn boos: het huis is te hoog gebouwd. De gemeente heeft onderzoek laten doen en bevestigt dat er sprake is van een overtreding. Tot ontsteltenis van de omwonenden adviseert de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) de gemeente om hier niet tegen op te treden. Het is de zoveelste ontwikkeling in deze gevoelige kwestie tussen de omwonenden en de gemeente Barneveld.


Jannes Bijlsma

Twee jaar geleden stonden de bewoners namelijk ook al tegenover de gemeente, toen de Raad van State zich uitsprak over een bestemmingsplan dat een bouwproject voor vier woningen mogelijk moest maken. Volgens de bewoners zouden de nieuwe woningen te dicht op hun tuinen worden gebouwd. De rechter stelde hen weliswaar in het gelijk, maar gaf de gemeente tevens de mogelijkheid een procedurefout te herstellen. Nadat dit was gebeurd, gaf de rechter groen licht. 


De bewoners stelden sindsdien de bouwhoogte van deze specifieke woning al aan de kaak. Zij waren het er niet mee eens dat de gemeente een vergunning afgaf om hoger te bouwen dan de 7,5 meter die volgens het bestemmingsplan maximaal is toegestaan op deze plek. Wettelijk kunnen gemeenten tien procent op het bestemmingsplan afwijken, waarmee het gebouw 8,1 meter hoog mocht worden. Dit deed de gemeente Barneveld bij dit plan. Het bezwaar dat de bewoners hiertegen indienden, werd afgewezen.


OMGEVINGSDIENST Inmiddels zijn ze opnieuw naar de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie gestapt. Volgens de omwonenden is de woning nog weer hoger gebouwd dan 8,1 meter - wat volgens hen dus al te hoog was - en ze verzochten de gemeente Barneveld om te handhaven. Dit verzoek werd afgewezen. Nadat de bewoners hiertegen in beroep gingen, onderzocht Omgevingsdienst de Vallei (OddV) de kwestie namens de gemeente. Volgens de bewoners moest de bouwhoogte vanaf een lager punt gemeten worden dan het peil dat de bouwers hanteerden. De OddV stelt hen nu in het gelijk: de woning blijkt 8,55 meter hoog te zijn, ruim een meter hoger dan de maximale hoogte uit het bestemmingsplan en 45 centimeter hoger dan waarvoor een vergunning is verleend. ,,Er is derhalve sprake van een overtreding”, aldus de OddV. Bij een overtreding moet de OddV handhaven, wat in dit geval zou betekenen dat het dak afgebroken moet worden en opnieuw - lager - opgebouwd. De omgevingsdienst vindt dat echter een te zware maatregel en grijpt niet in. ,,Wij menen dat de ruimtelijke winst van handhaving zeer beperkt is. Het ongedaan maken van de overtreding brengt buitenproportioneel hoge kosten met zich mee.”


OPTELSOM Vorige week diende de klacht van de bewoners voor de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Die moet nog een advies uitbrengen aan het college van b. en w. in Barneveld. Bewoner Jan Buckens vindt het ‘ongekend’ dat het plan tot onrust blijft leiden en dat de gemeente vooralsnog geen millimeter beweegt in de richting van de omwonenden. ,,We zijn nu opnieuw in het gelijk gesteld, net als voor de Raad van State. En als de bezwarencommissie meegaat met de OddV, trekken we opnieuw aan het kortste eind. En dat is kwalijk: deze te hoge bouwhoogte vormt een wezenlijke inbreuk op ons woongenot.” De optelsom van de gebeurtenissen rond dit plan, maakt dat de bewoners inmiddels geen vertrouwen meer hebben in de gemeente Barneveld. ,,Het was al onbegrijpelijk dat de gemeente ons niet informeerde dat ze wilde afwijken van de maximale bouwhoogte van 7,5 meter, gezien alle perikelen bij de Raad van State. Eerder was officieel beloofd dat er niet boven die 7,5 meter gebouwd zou worden, maar dat gebeurde toch. En nu dit weer. Laten we alsjeblieft hopen dat het recht zal zegevieren.”


De bezwaarschriftencommissie komt binnenkort met een advies richting het college van b. en w., waarna een nieuw besluit volgt over eventuele handhaving.