kinderrechten
kinderrechten Foto van 't Land

‘Aandacht voor een veilig thuis is van groot belang’

‘Aandacht voor een veilig thuis is van groot belang’

BARNEVELD Leerlingen van groep acht van de Willem van Oranjeschool in Barneveld kregen woensdagochtend samen met wethouder Hans van Daalen een les over kinderrechten. Met behulp van een lesmethode van de organisatie Lot's Foundation, gingen scholieren met elkaar in gesprek over thema's als veiligheid thuis, kindermishandeling en armoede. ,,Een veilig thuis is wat ieder kind zou moeten hebben.''  Dat laatste zegt wethouder Van Daalen, die met het bijwonen van de les een startsein geeft voor een nieuw schoolproject waar het basisonderwijs in Barneveld aan mee kan doen. p 7

,,Helaas is een veilig thuis niet voor ieder kind vanzelfsprekend’’, aldus de wethouder. ,,Daarom is aandacht in de klas over de rechten die kinderen hebben, belangrijk. Zo leren kinderen wat kinderrechten nu precies zijn en wat dit voor hen betekent.’’

Een speciale lesmethode, afkomstig van de organisatie Lot’s Foundation, helpt om scholieren te laten nadenken en praten over hun rechten en over hun situatie thuis, is de gedachte. Door op een laagdrempelige manier op basis van zogeheten ‘onderzoekskaarten’ met elkaar te praten over kinderrechten, kunnen scholieren ontdekken welke rechten dat eigenlijk zijn, wat deze betekenen voor henzelf en voor klasgenoten.

Dan kan het bijvoorbeeld ook gaan over onveiligheid thuis of kindermishandeling. Landelijk hebben zo’n 120.000 kinderen in Nederland te maken met mishandeling en leven zo’n 300.000 kinderen in armoede. Door op school met elkaar te praten over de thuissituatie, kunnen kinderen zich soms realiseren dat het misschien niet normaal of oké is wat ze thuis meemaken. Een onveilige opvoedsituatie kan bij kinderen leiden tot stress, gedragsproblemen, verminderde concentratie en slechtere schoolprestaties.

De gemeente Barneveld haakt naar eigen zeggen graag aan op het programma, net als andere gemeenten in de regio West Veluwe Vallei. Ook op scholen in Ede Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen stond het thema woensdag onder de aandacht. Binnen deze regio start daarom nu het ‘project meldcode’, waaraan niet alleen lesmateriaal gekoppeld is, maar ook trainingen en webinars voor onderwijspersoneel om alert te zijn op signalen van onder meer huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wouter van Dijk