Status ‘focusgebied’ baart zorgen

Raad vreest regie woningbouw te verliezen

BARNEVELD Dat Barneveld een focusgebied is binnen de verstedelijkingsstrategie voor de Regio Amersfoort, baarde de raadscommissie Grondgebied donderdagavond grote zorgen. Zorgen om uiteindelijk overruled te worden door het Rijk om, als ‘overloopgebied’ van Amersfoort, meer woningbouw en bedrijfsterreinen toe te moeten staan dan nu de bedoeling is. 


,,Loopt Barneveld gevaar?’’, wilde raadslid Jan Willem van den Born (Lokaal Belang) weten van wethouder Bennie Wijnne tijdens de bespreking van het ‘Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort’. ,,Waarom ligt de focus op Amersfoort, Barneveld en Nijkerk en niet op bijvoorbeeld Baarn, Soest en Leusden?’’

Het Ontwikkelbeeld bevat de verstedelijkingsstrategie voor de Regio Amersfoort in de periode 2030-2040. Het is opgesteld door de negen samenwerkende gemeenten (Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg), en de provincie Utrecht. Op basis van het Ontwikkelbeeld kunnen afspraken worden gemaakt over de te ontwikkelen woon- en werklocaties, bereikbaarheid, het meegroeien van groen (natuur, recreatie, landbouw) en de inpassing van de duurzaamheidsopgaven. 


FOCUSGEBIEDEN Eén van de uitgangspunten is het ontwikkelen van nieuwe woningen en bedrijfslocaties in zogenoemde focusgebieden. Deze week bracht de provincie Utrecht naar buiten dat Amersfoort, de grootschalige ontwikkellocatie Metropoolpoort Amersfoort is en dat Nijkerk en Barneveld de andere focusgebieden zijn.

Wethouder Bennie Wijnne onderstreepte donderdagavond het belang van de regionale samenwerking. ,,Zo heb je een robuust geheel richting de overheid, waarmee je aangeeft dat we er zijn. Als we dat niet zouden doen, dan ben je zeker niet aan de beurt als het Rijk het beschikbare geld verdeelt.’’ Hij benadrukte dat Barneveld qua woningbouwlocaties en bedrijfsterrein door de Regio niet meer opgelegd kan krijgen, dan in eigen uitgangspunten staat. ,,Het zal niet zo zijn dat de Regio tegen ons zegt ‘jullie moeten zoveel bouwen’. Nee, dat waren we al van plan, want het staat in onze eigen lokale hoofdlijnennotitie.’’


UITGEDEALD Zorgen over de landelijke overheid heeft Wijnne daarentegen wel. Dat bleek naar aanleiding van vragen van raadsleden Gert Bouwman (CDA) en Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief) over het landbouwperspectief. ,,Worden we niet overruled door het geweld van de denderende kabinetsformatie, waar dingen ‘uitgedeald’ worden?'', vatte hij de vragen samen. ,,Voorlopig gaat het niet zo snel, maar daarom zetten we maximaal in op een lobbytraject. We halen Kamerleden naar deze regio om te laten zien waarmee bezig zijn’’ Zo is Wijnne vandaag in Nijkerk bij het bezoek van CDA-Kamerlid Derk Boswijk aan die gemeente.

Van den Born gaf de wethouder helemaal gelijk in zijn zorgen. ,,Dit is niet zomaar een documentje’’, zei hij met veel nadruk. ,,Het gaat straks ondertekend en wel naar Den Haag, en Den Haag gaat het mede gebruiken om besluiten te nemen. Dus het is ontzettend belangrijk wat er in staat over Barneveld.’’


COMMUNICERENDE VATEN Aansluitend op vragen van Pro'98-raadslid Hilhardt Brul, wilde Van den Born van de wethouder weten waarom qua woningbouw Amersfoort, Barneveld en Nijkerk de focusgebieden zijn, en niet de andere zes gemeenten van de Regio Amersfoort.

p 4