De jaarvergadering van Plaatselijk Belang Voorthuizen trok zo'n vijftig leden.
De jaarvergadering van Plaatselijk Belang Voorthuizen trok zo'n vijftig leden. Bram van den Heuvel

'Zorgen om verkeer en parkeren'

Voorzitter Roeloffs van PB Voorthuizen neemt afscheid

VOORTHUIZEN Hij acteerde al maanden als interim-voorzitter, maar sinds donderdagavond mag René Hogeweg zich ook de echte voorzitter van Plaatselijk Belang Voorthuizen noemen. Tijdens de jaarvergadering van de vereniging werd hij officieel benoemd als opvolger van Leo Roeloffs, die de volle drie termijnen erop had zitten. De aanwezigen discussieerden voor het overige volop over de nieuwe gemeentelijke centrumvisie voor Voorthuizen.


Jannes Bijlsma

Door de coronatijd kon de vereniging de jaarvergadering lange tijd niet uitschrijven, maar donderdag was het dan zover. Niet alleen Roeloffs zwaaide af, ook nam de vereniging afscheid van Elvia van den Berg die zes jaar lang zitting had in het bestuur. ,,Het was de eerste vergadering in twee jaar", zegt de kersverse voorzitter. ,,Het was prettig om weer eens samen te zijn. Er is veel gebeurd in de coronatijd en het was nodig om weer wat bij te praten."


TWEE KEER ZOVEEL Waar er normaal gesproken zo'n twintig à vijfentwintig leden op een jaarvergadering afkwamen, waren er dit keer ongeveer twee keer zoveel naar De Eng gekomen, schat Hogeweg in. Dit had alles te maken met een inhoudelijk onderwerp dat werd besproken: de nieuwe centrumvisie. Op basis van dit document moet het dorpscentrum de komende jaren flink op de schop. De globale leidraad: auto's zijn straks te gast, het centrum wordt groen en compact en er komt ruimte voor woningbouw.


WEINIG PARKEERPLAATSEN ,,Af en toe leverde dit pittige discussies op. Er leefden met name zorgen over het parkeren en het verkeer, die uiteraard met elkaar samenhangen." 

De discussie spitste zich met name toe tot de parkeerplaatsen bij de Albert Heijn. De supermarkt wil uitbreiden, maar hiervoor gaan parkeerplekken verdwijnen. ,,En voor het gevoel van een aantal aanwezigen zijn er al zo weinig parkeerplaatsen. Dat wordt overigens niet bevestigd door verschillende onderzoeken."

GESPREKSSTOF Ook de vraag of supermarkten in Voorthuizen nu in het centrum of juist aan de rand daarvan gewenst zijn, leverde gespreksstof op. ,,In de visie is vastgelegd dat die zoveel mogelijk in het centrum moeten komen. Ik begrijp dat: er wordt steeds meer online gekocht en minder bij onze middenstanders; zij hebben die 'traffic' gewoon hard nodig. Tien jaar geleden was de situatie nog heel anders. Maar je kunt niet vasthouden aan vastgeroeste ideeën, je moet dóór als centrum."


LAAGHANGEND FRUIT De discussie werd in goede banen geleid door gespreksleider Lars Pijlman van Seinpost, het onderzoeksbureau dat de centrumvisie heeft opgesteld. Ambtenaar Jan Wessels van de gemeente Barneveld legde uit dat er nu gewerkt wordt om het 'laaghangende fruit' in het centrum aan te pakken. 


,,Zodat iedereen kan zien dat er al wel wat gebeurt met het centrum", zegt Hogeweg. ,,Specifiek wordt gekeken naar mogelijkheden om de Hoofdstraat te vergroenen."

Wisseling van de wacht bij Plaatselijk Belang. Leo Roeloffs (links) droeg de voorzittershamer over aan René Hogeweg.