Meer Nederlandse druiventelers:

...plukken de vruchten...