Amsterdam

Amsterdam

'6 biljoen euro nodig voor energietransitie'

(ANP) Om de opwarming van de aarde binnen de 1,5 graad te houden, is wereldwijd onder andere een investering nodig van zeker 6 biljoen euro in hernieuwbare energie. Dat komt neer op 7 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product. Het geld moet onder meer worden gebruikt voor uitbreiding van de netwerken, maar ook gestoken worden in energietechnologie.

Dat becijferde advies- en ingenieursbureau Arcadis in een nieuw rapport waarin modelberekeningen zijn gebruikt om te onderzoeken hoe de internationale energiesector de uitstoot van broeikasgassen naar nul kan krijgen. De investeringen leiden uiteindelijk tot voordelen voor de samenleving en de economie, aldus de onderzoekers. Als de overgang goed verloopt zal de energierekening van consumenten op termijn ook dalen. Arcadis hoopt dat het rapport helpt om de discussie rond de energietransitie vorm te geven. Ook moet het een gevoel van urgentie creëren in de politiek en in de energiesector.

Volgens Arcadis bevestigt het rapport dat de wereld de ambitie om uitstootneutraal te worden niet haalt, als de mondiale energiesector er niet in slaagt snel koolstofvrij te worden en zijn duurzame opwekkingscapaciteit vergroot. Volgens het adviesbureau is er een sleutelrol voor de energiesector. Alle landen in dit rapport zouden hun emissies in de energiesector tegen 2029 moeten halveren, de meeste van hen binnen de komende vier jaar.

,,Het creëren van een energieneutrale sector is essentieel omdat dit de rest van de economie in staat zal stellen koolstofvrij te worden", aldus Arcadis-bestuurder Alexis Haass, die onder andere over duurzaamheid gaat. De studie maakt gebruik van een macro-economisch model van mondiale economische en energiesystemen en belicht gegevens van tien markten: Nederland, Australië, België, Brazilië, China, Frankrijk, Duitsland, India, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Volgens het klimaatrapport van VN-panel IPCC is opwarming van de aarde met minder dan 1,5 graad al niet meer haalbaar. Daarnaast is het stijgen van de zeespiegel onomkeerbaar. Den Haag

'Europese staalsector dreigt klimaatdoelen niet te halen'

(ANP/BLOOMBERG) De Europese staalindustrie moet binnen twaalf jaar overgestapt zijn van kolengestookte hoogovens naar koolstofarme technologieën om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Veel staalproducenten in de regio hebben echter geen langetermijnplannen om de emissies te beperken, waarschuwt onderzoeksbureau Industry Tracker in een nieuw rapport.

De onderzoekers benadrukken dat nieuwe of gerenoveerde hoogovens een levensduur hebben van zeker twintig jaar. Dat onderstreept het risico van klimaatgevolgen op de lange termijn als de omschakeling niet voor 2033 plaatsvindt, zo valt te lezen.

De staalindustrie is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 7 procent van de koolstofuitstoot.