Afbeelding
anp / Robin van Lonkhuijsen

Lokaal Belang klaagt: weer geen debat over wind

Politiek

De partij stelde de collega-fracties onlangs voor de derde keer voor om het politiek gevoelige onderwerp te agenderen voor een vergadering. Dit gebeurde eerder in mei en in juli, toen de fractie brieven van lokale actiecomit├ęs tegen windenergie en een Raad van State-uitspraak over windturbines met de raad doorspreken. Een meerderheid in de agendacommissie meende echter dat behandeling te vroeg kwam: naar verwachting bespreekt de raad eind dit jaar de zogenoemde Structuurvisie Wind, waarin het haar beleid met betrekking tot windenergie vaststelt. Bij dat debat kan alle betrokken informatie worden betrokken, vond de meerderheid.