Nieuw beleid bemoeilijkt hereniging van gezinnen

Nieuw beleid bemoeilijkt hereniging van gezinnen

DEN HAAG (ANP) Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) komen niet meer in aanmerking voor gezinshereniging als zij in Nederland worden opgevangen door een (ver) familielid. Hierdoor dreigen dit soort minderjarige asielzoekers zonder ouders op te groeien.


Het ministerie van Justitie bevestigt na berichtgeving van NRC dat het beleid over amv’s in november is aangepast. De Tweede Kamer werd hierover niet geïnformeerd.

NRC schrijft op basis van interne stukken en bronnen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat het besluit is genomen op aandringen van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, tegen het advies in van juristen van de IND. "Bij de staatssecretaris zijn de juridische en praktische kwetsbaarheden bekend", zo citeert NRC uit een IND-verslag.

Volgens een woordvoerder van het ministerie verdient dat "nuance". Er worden altijd nota’s gemaakt waarin voors en tegens worden gepresenteerd en vervolgens moet de bewindspersoon een beslissing nemen, zo luidt de uitleg.

Volgens het ministerie werd de Tweede Kamer niet geïnformeerd omdat het niet om een "beleidswijziging" gaat, maar om een "correctie".

D66 en GroenLinks willen snel een debat over de kwestie. Ook de SP wil opheldering. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet noemt de gang van zaken "ongelooflijk. Op meerdere fronten."

"De Kamer niet informeren: de hele discussie over een nieuwe bestuurscultuur lijkt volledig langs deze staatssecretaris heengegaan."