Afbeelding
anp / Jeroen Jumelet

Nu minder werklozen in Barneveld dan vóór coronatijd

Economie

Barneveld telde in juli precies 414 mensen met een werkloosheidsuitkering, zo wijzen cijfers van het UWV uit. Dat is lager dan het laagste peil voor het moment dat de wereldwijde economieën instortten als gevolg van corona. In februari 2020 waren er 425 mensen die een ww-uitkering ontvingen. Dat aantal was een maand later al licht gestegen en pas in april waren de effecten van de eerste lockdown zichtbaar: een groei van 24,2 procent. Ineens waren er ruim honderd Barnevelders meer zonder werk. Met name de in uitzendbranche, de horeca en de metaalindustrie nam het aantal werklozen in de regio Foodvalley sterk toe. Juist in Barneveld was het aantal nieuwe mensen met een uitkering hoger dan het Nederlandse gemiddelde van 16,7 procent.