Coronasituatie in vijf                 regio's nog 'zeer ernstig'

Coronasituatie in vijf                 regio's nog 'zeer ernstig'

DEN HAAG (ANP) In vijf regio's worden zoveel coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen dat de situatie er 'zeer ernstig' is. Dat is het hoogste risiconiveau dat Nederland kent. Meer dan een maand geleden stonden voor het laatst zo weinig regio's op het hoogste niveau.

De regio's Gelderland-Zuid en Zaanstreek-Waterland gaan omhoog van 'ernstig' naar 'zeer ernstig'. Dat komt door de toenemende druk op de ziekenhuizen. Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Flevoland blijven op het hoogste niveau staan.

Ook in Drenthe stijgt het aantal ziekenhuisopnames. Daardoor gaat de provincie van het een na laagste niveau, zorgelijk, naar het een na hoogste niveau, ernstig.

Andere regio's kunnen die hoogste categorie juist verlaten. De regio Zuid-Limburg gaat in één keer twee stappen omlaag, van zeer ernstig naar zorgelijk, het een na laagste niveau. De regio's Haaglanden, Zuid-Holland Zuid en Limburg-Noord staan nu op ernstig, terwijl de situatie er zeer ernstig was. De regio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost gaan van ernstig omlaag naar zorgelijk.

In de rest van het land blijft de situatie zoals die was. Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Utrecht, Kennemerland, Hollands Midden en Midden- en West-Brabant staan ook de komende week op ernstig. In Groningen, Friesland, IJsselland, Gelderland-Midden, Noord-Holland Noord, Gooi en Vechtstreek en Zeeland is de situatie ook komende week zorgelijk. En het laagste niveau, waakzaam, geldt ook de komende week nergens.