Duinbehoud verliest rechtszaak

Duinbehoud verliest rechtszaak

HAARLEM/ZANDVOORT (ANP) De Stichting Duinbehoud heeft een rechtszaak verloren over de bescherming van de rugstreeppad en de zandhagedis bij het circuit in Zandvoort. 


Milieuorganisaties stellen dat de bouw van tribunes ten behoeve van de Dutch Grand Prix in strijd is met het bestemmingsplan en de natuurwetgeving, maar de bestuursrechter van de rechtbank in Haarlem oordeelt dat de ingediende beroepen ongegrond zijn. Stichting Duinbehoud gaat in hoger beroep. De provincie verleende een ontheffing van het verbod om de beschermde rugstreeppad en zandhagedis te verstoren en de rust- en voortplantingsplaatsen te vernielen. Het gebied is daarmee de komende zes jaar ongeschikt als leefgebied voor de dieren, stelt de Stichting Duinbehoud. Voor de bouw van tribunes zijn duinen rond het circuit platgeschoven en deels verhard om zoveel mogelijk bezoekers van de Formule 1 op tribunes kwijt te kunnen. In 2019 wees een voorzieningenrechter de bezwaren van natuurorganisaties ook al af en kon de bouw van tribunes doorgaan.
"De rechtbank vind het acceptabel, dat meer dan 10 hectare leefgebied van beschermende diersoorten verloren gaat. Een uitspraak die op gespannen voet staat met de wetgeving voor natuurbescherming", reageert directeur Marc Janssen van Duinbehoud. "Opvallend in de uitspraak van de rechtbank is, dat voorbijgegaan wordt aan het feit dat het betreffende duingebied inmiddels is geasfalteerd."