2020-09-17 12:38:18 KORNWERDERZAND - Werkzaamheden bij Windpark Fryslan in het IJsselmeer.
2020-09-17 12:38:18 KORNWERDERZAND - Werkzaamheden bij Windpark Fryslan in het IJsselmeer. anp / Anton Kappers

Protest duizend vissers tegen windparken

Protest duizend vissers tegen windparken

BREEZANDDIJK (ANP) Zo'n duizend vissers gaan protesteren tegen windmolenparken die beslag leggen op viswateren. In totaal varen zaterdag bijna zestig IJsselmeerkotters, garnalenkotters en Noordzeekotters over het IJsselmeer langs de Afsluitdijk naar Breezanddijk, waar Windpark Fryslân staat. Ook protesteren veel Noordzeevissers op de Afsluitdijk, wier schepen vanwege hun diepte niet op het IJsselmeer kunnen varen. Tussen 9.00 uur en 10.00 uur zullen zo'n zevenhonderd vissers vanuit Den Oever en Hindeloopen richting het windpark varen "om daar hun ongenoegen te uiten", aldus medeorganisator en visser Dirk Kraak. Het grote windpark in het IJsselmeer, dat verboden gebied is geworden voor vissers, is als protestgebied gekozen. Dit park, dat nog niet geheel af is, is uitgekozen "om te laten zien hoe groot windparken zijn en hoeveel ruimte die innemen". Want volgens Kraak komen hier duizenden molens te staan.