'Lange dagen, weinig betaald'

Inspectie kritisch over werksituatie schoonmakers in vakantieparken

UTRECHT (ANP) De Inspectie SZW heeft bij onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van schoonmakers op vijf vakantieparken tal van overtredingen geconstateerd. Daarbij ging het onder meer om te lange werkdagen en personeel dat te weinig kreeg betaald.


De inspecteurs bezochten in de maanden juni en juli vakantieparken in Noordwijk, Monnickendam, Arnhem, Chaam en Hellevoetsluis. Bij twee vakantieparken, die dezelfde eigenaar hebben, werden buitenlandse werknemers aangetroffen die niet in Nederland mogen werken. De werkgever, in dit geval het schoonmaakbedrijf of het uitzendbureau, had voor deze werknemers een tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen. Door dat niet te doen, heeft deze werkgever de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) overtreden. In zo’n geval krijgt de werkgever een boete. In het ene park werden vier overtredingen van de Wav geconstateerd, en loopt er een onderzoek naar vier andere werknemers. Bij het andere park werden zestien mensen aangetroffen, van wie er waarschijnlijk negen niet mochten werken.


GEEN DEUGDELIJKE REGISTRATIE Ook vermoeden de inspecteurs dat bij vier van de vijf vakantieparken de Wet minimumloon en de Arbeidstijdenwet niet helemaal goed werden nageleefd. Één park kon geen deugdelijke registratie van de gewerkte uren overleggen. Dit park krijgt hiervoor een boete. Of de schoonmakers eerlijk werden betaald en niet te lange werkdagen maakten, wordt nog nader onderzocht.

De inspecteurs troffen op één vakantiepark twee lookalikes aan. Dit zijn werknemers die gebruikmaken van een identiteitsdocument van een ander persoon. De Inspectie SZW onderzoekt wie deze documenten heeft verstrekt.


De FNV vindt het goed dat de Inspectie SZW de arbeidsomstandigheden van schoonmakers op vakantieparken onderzoekt en optreedt als dat het nodig is. "Ik vind dat vakantieparken die de schoonmaak hebben uitbesteed ook verantwoordelijk geacht kunnen worden voor de juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden", stelt Johan Bijlsma, bestuurder FNV Recreatie.