Sloop Klinkenbergflat in Ede

Nieuwbouw honderd appartementen

EDE Met een vertraging van bijna drie jaar wordt in de eerste helft van volgend jaar de Klinkenbergflat in Ede gesloopt. 


In juni 2019 liet de gemeente nog weten dat de sinds 2012 leegstaande flat, waarin daarvoor een verzorgingshuis was gevestigd, ,,binnenkort zou worden gesloopt.” De gemeenteraad heeft zich ook intensief beziggehouden met de plannen voor sloop en nieuwbouw. Met name de verkeersontwikkeling rond de flat op de hoek Klinkenbergerweg, Van Heutszlaan en Eikenlaan én behoud van groen gaven reden tot discussie.

De flat gaat plaatsmaken voor honderd appartementen. Het gaat om zowel sociale huur als koop. Er komen twee gebouwen: één met 60 koopappartementen van 85 tot 200 vierkante meter één met 40 huurappartementen voor ouderen. 

De gemeente verwacht dat na de sloop rond de zomer van 2022 kan worden begonnen met de nieuwbouw. Najaar 2023 zouden de nieuwe woningen opgeleverd kunnen worden. 

Naast deze ontwikkeling is woningcorporatie Woonstede aan de Van Heutszlaan ter hoogte van medisch centrum Veluwse Poort begin dit jaar begonnen met de bouw van 40 sociale huurappartementen. Het zijn twee- en driekamerappartementen tussen de 60 en 70 vierkante meter, verdeeld over zes verdiepingen. Naar verwachting kunnen de bewoners in het tweede kwartaal van 2022 de sleutel in ontvangst nemen. 


VLUCHTELINGEN Aan de voorbereiding voor het 'Klinkenberg-plan' leek maar geen einde te komen. Ruim twintig jaar geleden werd gedacht aan sloop van de flat om deze te vervangen voor een nieuw woonzorgcomplex met commerciële functies op de begane grond. De raad stelde een bestemmingsplan vast, maar de plannen werden van tafel geveegd. In 2016 kwam de locatie in beeld als huisvesting voor vluchtelingen, maar vanwege de terugloop van het aantal asielaanvragen werd ook door dit plan een streep gezet.

Voor de nieuwe situatie werd een bouwplan ontwikkeld dat in overleg met omwonenden tot stand kwam. ,,Het nieuwe plan past veel beter in de omgeving dan de hoge, oude flat die er nu staat”, zei wethouder Peter de Pater eerder.