Den Bosch 

Den Bosch 

Meerderheid van Nederlanders wil gebruik van auto belasten

(ANP) Een meerderheid van de Nederlanders is voor het belasten van het gebruik van een auto in plaats van het bezit, zoals nu nog het geval is. Dat stelt onderzoeksbureau Multiscope naar aanleiding van een onderzoek onder ruim 3000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Daarnaast vindt ruim een derde dat het verhogen van de verkeersveiligheid de hoogste prioriteit moet krijgen in het landelijke verkeersbeleid.

Het Nederlandse belastingbeleid is nu nog gericht op aanschaf van auto's met de BPM-belasting en bezit in de vorm van de motorrijtuigenbelasting. Die is gelijk voor bezitters van gelijkwaardige voertuigen, onafhankelijk van hoe veel kilometers er per jaar worden gereden. 58 procent van de ondervraagden in het onderzoek wil dat juist het gebruik leidend wordt, bijvoorbeeld door middel van een kilometerheffing. 

Daar wordt al jaren over gesproken in de politiek, maar een beslissing is nog niet genomen.

Ruim een derde van de Nederlanders wil dat verkeersveiligheid het belangrijkste punt wordt in het verkeersbeleid de komende jaren. Met name mensen tussen de 18 en 34 jaar en 50-plussers noemen dat als belangrijkste aandachtsgebied. 

Het extra stimuleren van de overstap naar elektrisch of emissievrij rijden wordt door 30 procent van de ondervraagden genoemd. Dit punt is vooral populair bij mensen in de leeftijdsgroep van 35 tot en met 49 jaar.

Ook betere regionale fietspaden, een blijvende lagere maximumsnelheid op de snelwegen, snellere spoorverbindingen naar plaatsen buiten de Randstad en meer capaciteit op het spoor worden vaak als speerpunten genoemd. 

De jongste groep is daarbij voorstander van meer investeringen in het spoor, terwijl de 50-plussers de fietspaden belangrijk vinden.


Solna 

Vattenfall wil meer windparken bouwen met grote energieklanten

(ANP/BLOOMBERG) Het Zweedse energieconcern Vattenfall, eigenaar van het voormalige Nuon, wil in de toekomst meer samenwerkingen aangaan met grote energieverbruikers voor het aanleggen van windparken op zee. Dat heeft topvrouw Anna Borg gezegd bij de presentatie van nieuwe halfjaarresultaten. Eind vorige maand werd bekend dat het Duitse chemiebedrijf BASF meebetaalt aan een nog te bouwen windmolenpark voor de Zuid-Hollandse kust.

Volgens Borg zijn dergelijke samenwerkingen interessant omdat volgens haar zowel Vattenfall als grote energieverbruikers naar het terugdringen van de CO2-uitstoot streven. Zo'n project kan daaraan bijdragen.

BASF werd door de vorige maand gesloten deal voor bijna de helft eigenaar van het park Hollandse Kust Zuid. Dat wordt naar verwachting het grootste ter wereld. De bouw begint in juli en het park moet in 2023 af zijn.