Afbeelding
Duifje Hoekstra

Dank aan een oplettende lezeres

[Herinneringswandbord


Inventarisnummer: 2018-0128

Datering: april 1956

Vervaardiger onbekend, vermoedelijk thuiswerker

Afmetingen: breedte 45 cm; hoogte 25 cm; dikte 0,8 cm

Anonieme schenking uit 2018

Het wandbordje is uitgezaagd uit multiplex. Op de voorkant is centraal een tekst aangebracht in Gothische letters: God is getrouw, door welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijnen zoon Jezus Christus onzen Heere. Daarboven staat in een banderol: Ter herinnering aan uw belijdenis. Onder de tekst links heel klein de datum, 16 Maart 1958, en rechts de herkomst van de tekst, 1 Korintiërs 1 vers 9. 


Links van de tekst een opengeslagen boek, met daarachter een brandende kaars. Het is natuurlijk duidelijk welk boek daar ligt: het Boek der boeken. Dat blijkt niet alleen uit de omvang van het boek, maar uit de twee kolommen per bladzijde. Welk ander boek kende men in 1956 met zo'n bladspiegel? Het zware boek ligt op een soort tafel, die enigszins doorloopt in de ‘lijst’, daar is de maker een beetje in de knoop gekomen met de compositie, waarschijnlijk door de lengte van de tekst. 

De opzet van de twee wandbordjes is dezelfde: een geschilderde lijst omvat de tekst, een kleine illustratie en de datum.