Dronefoto van de waterkering in de Roer in Roermond.
Dronefoto van de waterkering in de Roer in Roermond. anp / Vincent Jannink

Snel herstel economie Limburg verwacht

Flink meer activiteit in bouwsector

AMSTERDAM (ANP) De economie van Limburg zal waarschijnlijk vrij snel kunnen herstellen van de zware overstromingen en de schade die is veroorzaakt door de wateroverlast. 


Zo moeten bijvoorbeeld kapotte huizen en gebouwen worden gerepareerd, net als infrastructuur die beschadigd is geraakt door het hoge water. Dat zorgt al op de kortere termijn voor flink meer activiteit in de bouwsector in Limburg. Maar ook beschadigde spullen zoals huisraad moeten worden vervangen, wat de consumentenbestedingen zal aanjagen.

ING-econoom Marcel Klok zegt dat, hoewel het menselijke leed groot is in Limburg, de schade niet zo omvangrijk is dat dit zichtbaar zal zijn in de landelijke economische cijfers. Het getroffen gebied bevat naar verhouding minder economische activiteit zoals industrie dan andere delen van het land, zoals bijvoorbeeld de Randstad. De wateroverlast vond verder plaats in een vrij beperkt gebied en niet voor een lange tijd.

Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN AMRO, zegt eveneens dat de overstromingen in Limburg verhoudingsgewijs maar een beperkte schade voor de Nederlandse economie veroorzaken. Lokaal is de klap door de wateroverlast wel groot, nadat het openbare leven ineens stil kwam te liggen omdat mensen hun huizen moesten ontvluchten of nu bezig zijn met het opruimen van de schade. Daardoor consumeren ze nu alleen het hoogstnodige.

Daar komt nog bij dat het lokale toerisme weer geraakt wordt, net nu er herstel was van de coronacrisis. Limburg is erg afhankelijk van toerisme, vooral het zwaar getroffen Valkenburg. Het herstel van de crisis wordt nu abrupt onderbroken omdat hotels, caf├ęs en restaurants dicht zijn en toeristen niet kunnen komen.


IMPULS Maar door de omvangrijke herstelwerkzaamheden zal de Limburgse economie alweer vrij snel een impuls krijgen, zo denken de economen. 


Er zijn namelijk veel arbeidskrachten nodig om gebouwen, huizen, wegen en bruggen te repareren. 

Dat kan mogelijk leiden tot een daling van de werkloosheid in Limburg omdat veel mensen daar nodig zijn.