[Geref. Gemeenten]
Bedankt: voor Waardenburg, ds. B.J. van Boven te De Valk-Wekerom.

Geref. Gemeenten
Bedankt: voor Waardenburg, ds. B.J. van Boven te De Valk-Wekerom.


Protestantse Kerk
Aangenomen: naar Leek-Oldebert, ds. S.A.F. Hofstra te Sumar.

Oud Ger. Gemeenten in Ned.
Aangenomen: naar Echteld-Ochten (als predikant), lerend ouderling P. de Boer te Echteld-Ochten, die bedankte voor de overige op hem uitgebrachte beroepen.